Drikkevannet blir ikke privatisert – i alle fall ikke ennå

Fosna-Folket.no

Problemer med levering av vann i kranene i Roan har vært et gjennomgående problem i mange år.

Vanskelighetene  har vært knyttet til alt fra mangel på vann i sin helhet – til misfarging av vannet og for høyt innhold av aluminium og bly.

Manglende kunnskap?

At problemene har oppstått til tross for at Roan kommune har investert store summer i tjenesten, fikk kommunestyret i fjor til å stille spørsmål om kommunen satt på manglende kunnskap.

Kommunestyret ba da om å få framlagt en sak om hva det ville koste kommunen å sette ut den daglige oppfølgingen samt et vaktordning 24/7 for de seks vannverkene og kommunens avløpsanlegg.

To prisoverslag

Frits Rikardsen AS og Tung Rør AS har lagt inn prisoverslag for å ta over tjenesten. Førstnevnte tilbød seg å overta årlig til en pris av 530.000 kroner – tilbyder to for 556.000 kroner. Begge beløpene er eksklusiv moms.

Kommunestyret fikk i går kveld torsdag saken opp til behandling under møtet i Roanstua.

Utsatt

Rådmannens innstilling til vedtak var:

«På nåværende tidspunkt vil det ikke være økonomisk forsvarlig for Roan kommune å sette ut driften av de seks vannverkene våre og avløp ut på anbud.

Dersom vi ikke oppnår en bedre kvalitet på vannleveransene direkte knyttet til kommunens egne internkontrollrutiner, vil saken bli tatt opp til ny vurdering i forbindelse med budsjettarbeidet for 2016.»

Etter noe fram og tilbake, ble det til slutt fattet vedtak om å utsette saken.

Enn så lenge blir med andre ord ikke tjenesten privatisert i Roan.

Uforskyldt

I vurderingen a denne saken blir det opplyst om at det ved flere brudd på vannleveransene, er utenforliggende årsaker som ikke kunne ha vært forebygd:

«… Nå sist har vi blant annet fått bekreftet en større jordfeil hos Trønderenergi fram til helgen 14.-15. februar 2015. Denne jordfeilen førte til at komponenter i renseanlegget ved Roan vannverk ble ødelagt ved små korte lysblink, samt spenningsfall og -stigning, og måtte skiftes flere ganger. Eget dieseldrevet strømaggregat ble satt i funksjon gjennom nevnte helg slik at vi fikk stabil strømtilførsel. Slike og liknende skader og feil er ikke alltid mulig å forebygge. Vi bor i et værutsatt område, og flere av våre vannverk er utsatte for ytre påvirkning og derigjennom skader/ødeleggelser. Kapasiteten ved noen av anleggene er heller ikke i overensstemmelse med den bruk, og forventninger som vi har i dag.

Når dette er nevnt bør vi også kunne gå i oss selv og se at egen internkontroll ikke har vært god nok. Det er et forbedringspotensiale her, og det vil bli intensivert arbeidet med å få gode rutiner på å forebygge og forhindre driftsstopp og manglende god vannkvalitet i tiden som kommer….»

Nye brønner

Roan kommune opplyser om at i løpet av første halvår i år, planlegges nye brønner tatt i bruk både ved vannverket på Sumstad og Hopstad.

Vannverket i Skjøra har hatt brudd på rør grunnet frost, samt brudd på sjøledning, samtidig som det har vært behov for mer vedlikehold av rørnettet enn hva man så langt har klart å få til.

Bessaker vannverk har utfordringer hvor en av to tanker må byttes. Roan har fått dispensasjon fram til 2017 med å skifte denne, hvilket er innbakt i investeringsbudsjettet for 2017.

I tillegg legges det til at kapasiteten ved Straum vannverk er for dårlig.

%d bloggere liker dette: