Disse kommunene bruker mest penger på kultur

Fosna-Folket.no

Leksvik, Rissa og Roan brukte minst penger på kultur per innbygger av Fosen-kommunene. Leksvik brukte i fjor 1545 kroner per innbygger. 

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var kommunene Ørland og Bjugn som brukte desidert mest penger fra kommunekassa på kultur på Fosen i 2015. Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i de to kommunene er henholdsvis 3272 og 3242 kroner.

– En eksplosjon

Det er over tusenlapp mer enn landsgjennomsnittet, som ligger på 2030 kroner. Norske kommuner brukte i snitt 3,8 prosent av sine totale driftsutgifter på kulturformål, mens Ørland og Bjugn brukte henholdsvis 6,5 og 5,9 prosent.

– Ørland kommune har et godt kulturtilbud, med mange frivillige lag og organisasjoner og et godt kultursenter. Siden 2009, da kultursenteret kom, har det vært en eksplosjon i både aktivitet og tilbud, sier daglig leder ved kultursenteret, Gunn Kristin Ørsleie.

Senteret har ansvar for kulturdrifta i Ørland kommune.

Større inntjening

Ørsleie mener det er viktig med et solid kulturtilbud i kommunen.

– Vi bruker ikke mer midler nå enn før, men vi bruker pengene mer fornuftig og har større inntjening enn tidligere, blant annet gjennom kino og ulike arrangementer, sier Ørsleie.

Tett opp mot snittet ligger Åfjord kommune, som i fjor brukte 2070 kroner per innbygger. Det betyr at 3,5 prosent av Åfjords driftsutgifter gikk til kultur. Heller ikke Osen avviker stort, og med sine 1923 kroner per innbygger. Imidlertid gikk 2,6 prosent av Osens totale driftsutgifter til kultur, en noe lavere prosentandel enn for resten av landet.

Minst i Roan

Leksvik, Rissa og Roan brukte minst penger på kultur per innbygger av Fosen-kommunene. Leksvik brukte i fjor 1545 kroner per innbygger, mens nabokommunen Rissa brukte 1408 kroner. Kulturutgiftene utgjør henholdsvis 2,5 og 2,7 prosent av kommunenes totale utgifter.

Tallene fra SSB viser at Roan kommune ligger et godt stykke under landsgjennomsnittet, da Roan brukte 963 kroner per innbygger til kulturformål i fjor. Det er 1,3 prosent av kommunens totale driftsutgifter.

Mest til idrett

På landsbasis gikk 10,6 milliarder kroner til kultur i norske kommuner i 2015.

31,9 prosent av disse midlene gikk til idrett, 23,6 prosent til «andre kulturaktiviteter» og 13,3 prosent til folkebibliotek. Minst gikk til kinosalene i kommune-Norge, som fikk 0,3 prosent av disse midlene.

%d bloggere liker dette: