Disse får trolig fritak for eiendomsskatt

Fosna-Folket.no
Roan kommunestyre skal torsdag kveld kommende uke, ta stilling til om det skal gis fritak for eiendomsskatt for en del eiendommer for inneværende år.

Det er eiendomskattelovens paragraf 10 som sier at kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettet, skal fastsette hvilke satser og regler som skal gjelde ved utskrivingen av eiendomsskatten for det kommende året.

I forbindelse med dette må det også fattes vedtak om hvilke eiendommer som helt eller delvis kan fritas etter lovens paragraf 7.

Forsamlingslokalene som etter alt å dømme vil få fritak er:

Kiran skytterhus
Husmorstua Sør-Roan
Roan ungdomshus
Hus på Roan leike-/idretssplass
Forsamlingshuset Havglimt – Sumstad
Hus på Sumstad skytebane
Ungdomshus Straum
Hus på skytebane Hofstaddalen
Skihytta på Langløftet
Vik/Bessaker grendahus
Klubbhus Bessaker stadion
Ansteinsundet ungdomshus

%d bloggere liker dette: