Dette er «worst case»-pris på brua over fjorden

Fosna-Folket.no

Brua over Berfjorden i Roan kan i verste fall få en prislapp på 250 millioner kroner.

Det går frem av fylkesrådmannens drøfting i saken om prioritering av nasjonale rassikringsmidler i Sør-Trøndelag.

Ras

Etter raset over fylkesvei 14 i Berfjorden i desember i fjor, ble det fortgang i planene om en rassikker løsning for den rasutsatte fjordarmen. En arbeidsgruppe konkluderte tidligere i år med at bru over fjorden er den beste løsningen. Fylkesutvalget vedtok så at det utarbeides et skisseprosjekt med sikte på denne løsningen. Nå skal fylkestinget behandle saken den 14. juni. Blir det ja der, kan byggingen av brua komme i gang neste år.

Usikre midler

Da fylkesutvalget behandlet brusaken tidligere i år, var kostnadene anslått til 178 millioner kroner. Nå skriver fylkesrådmannen at brua i verste fall kan få en prislapp på 250 millioner kroner.

I likhet med den nye fylkesveistrekningen fra Ryssdalen til Herfjord i Åfjord, skal brua over Berfjorden finansieres ved at fylkeskommunen tar opp lån som skal betales ned med fremtidige nasjonale rassikringsmidler. Her ligger det imidlertid en usikkerhet.

Hvordan og hvilke rassikringsmidler fylkeskommunene vil motta i fremtiden, er imidlertid ikke hundre prosent sikkert.
«Med normale forventninger til statlige rassikringsmidler i de neste periodene er det en gjennomsnittlig tildeling på 37,5 mill. kr per år. Det gir en nedbetaling på fv. 723 Paulen og Ryssdalen på litt over 7 år.

Prosjektet vil da være nedbetalt i 2024. Nedbetaling av tiltak på fv. 14 i Berfjord i Roan kommune vil da, etter fylkesrådmannens vurdering kunne begynne i 2024.

Dersom kostnadene på fv 14 blir i henhold til «worst case scenario» på 250 mill. kr, innebærer dette en nedbetaling på litt under syv år og kapitalkostnader på 25-30 mill. kr», skriver fylkesrådmannen.

Den eventuelle brua over Berfjorden i Roan kan da være nedbetalt i 2031.

%d bloggere liker dette: