– Dette er et stort gjennombrudd

Fosna-Folket.no

Roan-ordfører Jan Helge Grydeland (Sp) er godt fornøyd med at Statkraft ser på vindparkene på Fosen som lønnsomme.

Dagens Næringsliv skrev i dag at Statkraft anser vindprosjektene på Fosen som lønnsomme, men at vindparkene i Snillfjord ikke er lønnsomme. Styreleder i Statkraft Olav Fjell åpner for utbygging av Fosen-prosjektene, dersom det blir mulig.
Spent på morgendagen

– Dette er et stort gjennombrudd, sier ordfører i Roan, Jan Helge Grydeland (Sp).
Nå er han spent på utfallet av morgendagens styremøte i Statnett. Da skal styret bestemme om de skal bygge ut sentralnettlinja over Fosen. At sentralnettlinja bygges er en forutsetning for at det skal bli vindkraftutbygging. 1000 megawatt vind bør bygges ut, for at de skal bygge kraftlinja. Det innebærer at både vindprosjektene på Fosen og i Snillfjord må bygges ut for å oppfylle Statnetts forutsetning.
– Det ligger og faller mye på Statnett, hvis de holder på 1000 megawatt så vil det ikke bli noe av. Men dette er en ny mulighet, og morgendagen vil være avgjørende. Dersom de nå holder døra litt på gløtt vil det bli enda en stund til de får bestemt seg. Jeg er kjempespent nå, sier Roan-ordfører Grydeland.


– Døra på gløtt

Sp-politikeren synes Statkrafts utspill er god timing.
– Jeg synes det er veldig greit at de kommer ut med dette nå, det åpner jo for en ny mulighet. Fra Statkraft sin side er døra nå satt litt på gløtt, sier Grydeland.
Dersom det blir realisert, vil det bety mye for kommunen, forteller han.
– Det vil bety enormt mye. Vi er jo på ROBEK- lista, så vi har jo vært veldig bevisste på at vi likevel skal få det til å gå rundt. Vi har ikke brukt mye penger på forberedelser, sier Grydeland.
Han vil ikke spekulere for mye enda, men ser spent mor morgendagens styremøte i Statnett.
 – Morgendagen er jo såpass nær, kanskje vi kan glede oss da. Blir det så muligheten kommer, tar vi tak i det. Jeg vil si at vi har føttene godt plantet på jorda, sier han.


-Ikke overrasket

Dette har vi på en måte visst en stund, men jeg skjønner at folk blir overrasket når Statkraft tidligere har gått ut og sagt at dette er ulønnsomt. Jeg synes det er helt merkelig, en sånn snuoperasjon er helt vilt, sier ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern (Ap)
Stjern tror at morgendagens styremøte i Statnett kan resultere i fire muligheter.
– Sånn som jeg ser det, så er det enten spikeren i kista, eller at de sier at det vil bli utbygging forutsatt at det blir 1000 megawatt. Den tredje muligheten er at det blir en trinnvis utbygging, og den fjerde er at de setter det til siden og venter med en avgjørelse.
Selv har hun mest tro på det siste.
– Det som skjer i morgen har ikke bare med vindkraft å gjøre. Det handler om forsyningsmulighet og fremtiden for kyst-trøndelag. Personlig har jeg ikke trua på at de Jeg tror ikke de slår spikeren i kista.
Stjern forklarer at hun gjerne skulle ha sett at det kommer et klart svar under morgendagens styremøte i Statnett.
– Jeg skulle gjerne ha ønsket at de kom med et klinkende klart og tydelig svar, at Statnett sier at dette vil vi være med på, denne linja vil vi bygge. Personlig har jeg mest tro på at de setter det litt til siden, sier Stjern.

%d bloggere liker dette: