Det blåste mer i fjor

Varde og vindmølle på Bessakerfjellet. Foto: Svein J. Nilssen
Varde og vindmølle på Bessakerfjellet. Foto: Svein J. Nilssen

Vindåret 2015 hadde ein middelvind som var atskillig høgare enn normalen for heile landet. Norske vindkraftverk hadde en gjennomsnittlig brukstid på 3045 timer i 2015. Den gamle rekorden fra 2011 på 2737 driftstimer ble dermed slått med god margin. Det melder NVE.no.

Bessakerfjellet hadde en vindindeksen for 2015 på 109,4% i forhold til vindindeksen basert på middelvind for ett normalår. Enkelt forklart blåste det 9,5 % mer på Bessakerfjellet enn vanlig. Tilsvarende var produksjonen 12,8 % høyere enn i normalår. Bessakerfjellet produserer i et normalår 175 GWh. I 2015 ble samlet produksjon 183,6 GWh. Brukstiden for Bessakerfjellet var hele 3194 timer. Brukstiden omfatter ikke vind over 25 m/s sidan vindmøller ikke kan utnytte energien i ekstremvindene fullt ut.

Hele rapporten kan leses på nve.no

%d bloggere liker dette: