Demonstrasjon mot Fosen Vind

Fosna-Folket.no

Arrangørene av demonstrasjonen mot utbygging av vindparken på Storheia mener at Fosen Vind ikke har alle formaliteter i orden. Nå vil de stoppe utbyggingen.

Naturvernforbundet, Årjel Fovsen Sitji og Fosen For Folket har gått sammen for å demonstrere mot oppstarten av vinpark-utbyggingen på Storheia neste lørdag. I første omgang ønsker de å utsette byggestarten.

– Det kom meldinger om at de skulle starte opp i midten av august. Statkraft må i likhet med oss andre ha alle formaliteter i orden, og det har de ikke. Derfor vil vi vise styrke, sier Kjell Dreås i Naturvernforbundet til Fosna-Folket.

Mener urbefolkning lider

Dreås og medarrangøren mener utbygginger går imot internasjonaler regler og konvensjoner for urbefolkning, og endringene i Naturmangfoldsloven paragraf 14 som blant annet sier at det skal «legges tilbørlig vekt på hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur.»

– På Storheia er det vinterbeite for reinen, at dette nå vil forsvinne kan føre til at den sørsamiske tradisjonen dør ut på Fosen, mener Dreås.

– De har ikke gjort de nødvendige formalitetene og dette finner vi oss ikke i.

Ifølge arrangement-gruppen på Facebook samarbeider Naturvernforbundet og den sørsamiske reindrifta om å stoppe utbygginga gjennom rettslige prosesser.

Demonstrasjon og fjelltur

Neste lørdag skal de tre arrangøren stå sammen på parkeringsplassen for så å gå opp til Austdalsbrotet.

– På parkeringsplassen vil det være appeller og opplegg for alle, slik at også blant annet rullestolbrukere kan bli med.

Dreås håper at demonstrasjonen vil vekke nasjonal og internasjonal engasjement.

– Dette er ikke en liten lokal fillesak, man gjør det største naturskadeomfanget i Norge noensinne.

Har alt i orden

Torbjørn Steen i Fosen Vind respekterer at representantene vil samles for en demonstrasjon, men mener at alt er i orden fra deres kant.

– Vi har forståelse for at reindriftsnæringen, Naturvernforbundet og andre motstandere er frustrerte. Myndighetene har gitt oss tillatelse etter en lang og omfattende prosess, og vi har alle nødvendige tillatelser er i orden, sier Steen.

Ifølge Steen er Fosen Vind opptatt av å ha en god dialog med reindriftsnæringen, og sier de har inngått avtale med flere reindriftsutøvere berørt av Roan vindpark om tiltak under byggeperioden.

– Vi respekterer at det demonstreres på Storheia for å vise motstand. Vi har alle nødvendige tillatelser i orden etter en lang prosess. Vi vil ønske alle deltagerne en fin dag på Storheia.

%d bloggere liker dette: