De Gærne Damer skal gjøre kvinner sjødyktige

Fosna-Folket.no
Roan frivilligsentral og De Gærne Damer skal i samarbeid arrangere et kurs kalt ”Ta roret kjærring”. Nå søkes det om støtte til dette, hvilke formannskapet i Osen skal ta stilling til i sitt møte mandag 25. november.

Dette kurset tar sikte på å få flere kvinner ut på sjøen, og at de skal bli trygge på seg selv på sjøen.

Osen kommune orienterer om at kursavgiften er beregnet til 2000 kronerper deltager, i tillegg til eventuell avgift for å avlegge båtførerprøven. Kurskapasitet er 8 –20 deltagere. Det søkes ikke på konkret beløp.

Roan kommune har behandlet tilsvarende søknad, og bevilget kr 20.000,-fra ”Salmarfondet” under forutsetning av at Osen gjør det samme.

Tiltaket er positivt, og det ser ut til at det må settes spesielt fokus på saken for å få flere kvinner til å ”ta over styringen” på sjøen.

Rådmannen i Osen finner det ikke riktig å bruke fondsavsetning på denne type søknader, men heller bevilge av formannskapets disposisjonskonto. Det vil heller ikke være riktig med en fullfinansiering av kurset, men heller gi en symbolsk oppmuntrende støtte.

%d bloggere liker dette: