Organisasjonsstrukturen og hvem som skal bli sektorsjefer i Nye Åfjord kommune fra 01.01.2020 er klar. Alle kommer fra staben i dagens Åfjord kommune. – I det minste kommer rådmannen fra Roan, sier rådmann Per O. Johansen.

Høy aktivitet og overskudd

Fosna Folket +

Sammenslåing av Åfjord kommune og Roan kommune fra 2020, gav 20,5 millioner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017. Tilskuddet er inntektsført og deretter avsatt til bundet fond. Det skal dekke kostnader ved sammenslåinga fram mot 2020. – Engangstilskuddet bidrar i stor grad til …

Engasjerte tilhørerne med et flammende innlegg

Fosna Folket.no

Åfjord Næringsutvikling vil naturlig nok også inkludere dagens Roan kommune når kommunen blir sammenslått med dagens Åfjord fra 1. januar 2020. Det var i den forbindelse Øia var invitert til å si noe om arbeidet de driver med. – Det er viktig at vi nå også oppretter toveis dialog med næringslivet i …

Nå skal det avgjøres hvem som blir rådmann i den nye kommunen

Fosna Folket +

Torsdag denne uka vil fellesnemda for sammenslåing av Åfjord og Roan kommuner etter alt å dømme ansatte rådmann for den nye sammenslåtte kommunen.

Fellesnemnda ber om at Partssammensatt utvalg til neste møte i Fellesnemnda legger frem fremforhandlet forslag til avtale om tilsettingsforhold for rådmannen i Roan kommune. Om Fellesnemnda godkjenner denne avtalen kan tilsetting av rådmann i den nye kommunen skje i samme møte. …

Sammen under faner og flagg

Fosna Folket no

Det nye partilaget er resultatet av en sammenslåing av Roan Arbeiderparti og Åfjord Arbeiderparti. Som kjent vil den nye kommunen bli hetende Åfjord, og dermed gir navnet på lokallaget seg sjøl. – Sammenslåinga har gitt oss flere dyktige tillitsmenn å velge mellom, sier Arne Nervik. Han er sekretær i …