Innkalling til årsmøte

Styret i Roan hytteforening kaller inn til ordinært årsmøte.

Tid: Onsdag 18. mars kl 19.00 – 22.00
Sted: Quality Hotel Panorama, Ivar Lykkesvei 1, Tiller
Enkel servering.

Årsmøteforedrag: 
Eiendomsskatt i Roan kommune
Foredragsholder: Mathias B. Dannevik, styremedlem i Norges hytteforbund

Merk: Årsmøteforedraget starter kl 19:00 og er åpent for alle.
Pris foredrag: kr 200,-, medlemmer gratis.

Fortsett å lese «Innkalling til årsmøte»

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Etter vedtak fra årsmøte den 20/4 kaller styret i Roan hytteforeing inn til ekstraordinært årsmøte.

Dato: onsdag 29. mai kl 20.00

Sted: Optimera AS, kantina, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim.

Til ordinært årsmøte den 20/4 var det ingen kandidater til ledervervet. Årsmøtet valgte derfor å utsette saken til ekstraordinært årsmøte. Styret ble pålagt å arrangere dette så fort som mulig i hht foreningens vedtekter. Fortsett å lese «Innkalling til ekstraordinært årsmøte»