BREDBÅND I DISTRIKTENE – KOM MED INNSPILL

Roan.kommune.no

Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene

Det har kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging av bredbåndsnett skal være ute til høring.

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 9. mai 2015 (MEN, helst så tidlig som mulig). Frist for innsending av søknad, fra kommunene til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, som går via Sør-Trøndelag fylkeskommune – er 15. mai 2015.

Roan Kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning. Det ønskes ei utbygging i deler av kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Følgende områder vurderes som aktuelle når kommunen sender inn sin søknad for 2015: Straum og mulig deler av Bessaker.

Roan kommune er også i en dialog med Sør-Trøndelag fylkeskommune i forhold til å være med på en felles fylkeskommunal søknad.

Det er 6 kriterier som legges til grunn for søknadene for områdene ovenfor:
1.     Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet
2.     Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt
3.     Lokal med finansiering
4.     Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført
5.     Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
6.     Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

Frist for innspill er 9. mai 2015, innspillene sendes på e-post til post@roan.kommune.no og merkes «Høringsuttalelse bredbåndsbygging».

Kontaktpersoner for spørsmål: Geir Ola Aune (geir.ola.aune@roan.kommune.no)

Kunngjøring skjer kun på Roan kommunes hjemmeside.

Klikker du her…  får du mer informasjon om støtteordninga til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet.

%d bloggere liker dette: