BRANDSØY BRU

Roan.kommune.no

Brandsøy bru er støpt i dag, 19.12.16, brua blir åpen for gangtrafikk tirsdag morgen. Og åpnet for personbiltrafikk fredag etter kl. 12:00.