Bjugn frir til Åfjord og Roan

Adressa.no

Kommunestyret i Bjugn har bestemt seg. De ønsker å forhandle om kommunesammenslåing med Åfjord og Roan. 

Bjugn prøver i siste liten å få til en kommunesammenslåing etter at ekteskapet med Ørland gikk i vasken. I frieriet ligger det et notat der Bjugn frister med støtte til bedre vei og kommunikasjoner i Roan. I tillegg går Bjugn med på at Årnes i dagens Åfjord kommune blir kommunesenter.

– Vi ønsker å finne en plass i intensjonsavtalen mellom Roan og Bjugn og ønsker å bli en del av den nye kommunen på samme betingelser som Roan, sier bjugnordfører Ogne Undertun (Ap).

Roan har sagt nei til Bjugn

Åfjord og Roan har allerede vedtatt sammenslåing, og kommunestyret i Roan har tidligere i juni takket nei til frieriet fra Bjugn.

Det kan forskyve maktbalansen når storebror Bjugn blander seg inn i ekteskapet mellom Åfjord og Roan. De to er enige om at Årnes i Åfjord blir kommunesenter. I Roan var kommunepolitikerne bekymret for at Bjugn kommune kommer til å få flere av de kommunale tjenestene lagt til Botngård i Bjugn.

Roan er den minste kommunen med 961 innbyggere, Åfjord har 3272 og Bjugn 4779, viser tall fra første kvartal 2016.

– Positivt for Roan

– Vi har prøvd å vise Roan at det kan være positivt at Bjugn også blir med i samme kommune, sier Ogne Undertun og viser til notatet der står at Bjugn vil arbeide for utbedring og rassikring av på fylkesvei 14 mellom Sumstad og Roan sentrum. Bjugn går også inn for en ny Fosenpakke 2 som inkluderer blant annet bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden. Bru over Åfjordsstraumen er også et prosjekt Bjugn støtter dersom de tre blir samme kommune.

Bjugnordføreren viser også til at alle tre kommunene har mye felles med fiskeindustri, settefiskanlegg, oppdrettsanlegg og forfabrikk. I notatet heter det at: «Roan, Åfjord og Bjugn kommuner står overfor store vekstmuligheter fremover. Med et av verdens mest produktive sjøområder langs kysten, vil kommunene med utgangspunkt i lange tradisjoner innenfor fiskeri og havbruk være viktige bidragsytere for å sikre fremtidens matproduksjon. »

I notatet viser også Bjugn til all vindkraft på Fosen blir samlet i én kommune dersom de tre kommunene slår seg sammen.

Opp til Åfjord og Roan

– En sammenslåing gir oss en tydeligere posisjon på Fosen og i Trøndelag, sier Undertun.

– Det blir mer krevende å stikke seg fram i kampen om ressursene.

Nå håper Undertun at Bjugn har gjort et vedtak som de to andre kommunene finner interessant.

Det er nå opp til Roan og Åfjord å vurdere frieriet. I tillegg må departement og fylkesmannen godta at Bjugn overskrider fristen kommunene har fått til å finne seg nye partnere. 1. juli skulle kommunene ha bestemt seg.

%d bloggere liker dette: