«Bit for bit forsvinner landet vårt»

Dagsavisen.no

Ifølge reindrifta er det mest alvorlige utbyggingen midt i de viktige vinterbeitene ved Storheia og Roan, samt kraftlinja som skal spennes nordover.