– Behovet for MOT er større enn noensinne

Fosna-Folket.no

Det sier MOT-leder Randi B. Andersen i Roan kommune. Torsdag inviteres alle i kommunen til et innblikk i hva MOT representerer.

MOT er organisasjonen som skøyteløperne Atle Vårvik og Johan Olav Koss fikk ideen til omtrent på samme tid som OL på Lillehammer i 1994. Det grunnleggende målet fot MOT er å styrke og bevisstgjøre ungdoms mot til å leve, bry seg og si nei. I dag samarbeider MOT med rundt 300 skoler og når 65 000 ungdommer over hele Norge

Samles ved Sør-Roan skole

De fire siste årene har avtroppende varaordfører Randi B. Andersen (Sp) vært MOT-leder i Roan kommune. Torsdag 1. oktober håper hun flest mulig av foreldre og besteforeldre i kommunen legger turen innom Sør-Roan skole når samtlige skoleelever i kommunen samles til «Mestringsreisen» i regi av MOT.

Fokus på mestring

– Mestring gir ungdommer selvfølelse, sier Andersen om programmet 1. oktober. Samtlige av kommunens skoleelever vil i løpet av dagen jobbe med ulike oppgaver som har mestring som mål. Dagen avsluttes med at de unge skal stå for et sceneshow ved skolen, og da håper Andersen at flest mulig roansbygg sørger for smekkfull sal ved Sør-Roan skole.

Viktig i distriktene

Etter fire år som MOT-leder er ikke den avtroppende varaordføreren i tvil om at verdiene og målene MOT står for er minst like aktuelle som da organisasjonen startet på 90-tallet. Hun er også tydelig på at behovet for slike programmer er like stort i distriktskommuner med spredt bosetting som i våre største byer.

Roan en MOT-kommune

– Tilgangen til sosiale media, på godt og vondt, er den samme i distrikts-Norge som i byene. Det er gjort undersøkelser som viser at skoler som deltar i MOT kan halvere tilfellene av mobbing, forklarer Randi B. Andersen. Hun er godt fornøyd med at det i Roan ikke bare er skolene som har favnet om MOTs verdier, men også mange av idrettslagene i kommunen.

– MOT er for alle, avslutter Andersen.

%d bloggere liker dette: