«BEDRE SAMHOLD I ROAN» – FRA TAP TAP TIL VINN VINN

Roan.kommune.no

Som en innledning til den store debatten vi skal ha rundt vår revidering av samfunnsdelen i kommuneplanen, inviterer vi til ei kreativ arbeidsøkt om hvordan vi skal styrke samhold og samarbeid i hele Roan kommune.

Bare slik kan Roan kommune være en attraktiv kommune å bo i og dermed tiltrekke oss nye innbyggere. Bare slik får vi folk til å ville bli i vår kommune.

Hvordan har vi det sammen? Hvordan vil vi ha det? Hva gjør at vi trives eller mistrives? Spiller vi hverandre gode, eller spiller vi på forskjellig lag?

Vi vil samle innflyttere, ungdommer, kulturliv, frivillighet, næringsliv, tjenesteyting og alle andre til ei intens og morsom arbeidsøkt om temaet.

Med oss får vi omdømmebygger, Kjersti Bruheim, som denne høsten holder vertskapskurs i mange trønderske kommuner.

ROANSTUA, mandag 22. september 2014, kl. 16.30.

Dagsorden:

16.30 – 16.50     Velkommen og servering av varm mat.
«Derfor er dette viktig» v/ ordfører og rådmann.

16.50 – 17.30     Runde rundt bordet.

17.30 – 18.15     Det handler om folk. Om hvordan de små ting kan utgjøre
den store forskjellen v/ Kjersti Bruheim.

18.15 – 18.30     Beinstrekk.

18.30 – 20.30     Table Top – rundebordsøvelser med følgende grupper:

Ungdom
Næringsliv
Innflyttere
Kulturliv / frivillige lag og organisasjoner
Kommunen som tjenesteyter

Vi skal bl.a. svare på følgende:

Hva er bra i Roan? Hva har vi å by på?
Hva kan vi gjøre for å styrke samholdet i hele kommunen?
Hvordan kan jeg bidra?

Hver gruppe utfordres til å lage en ønskeliste med tre prioriterte tiltak.

20.30 – 20.45 Pause.

20.45 – 21.30 Oppsummering og vegen videre.

%d bloggere liker dette: