Badejuss

Allemannsretten.no

Stort sett kan man ta seg en dukkert uten å tenke på lovparagrafer. Men det finnes noen regler og begrensninger det er greit å kjenne til.

Bading er en del av allemannsretten. Friluftsloven § 8 sier at:

«Enhver har rett til å bade i sjøen eller i vassdrag fra strand i utmark eller fra båt når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus (hytte) og uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre.»

Ferdsel kontra opphold/bading

Bading forbudt, Furumoa, Sandefjord
Fra Høyesteretts dom, Furumoa, Sandefjord. Foto: Marianne Reusch

Reglene for bading og opphold på stranden er strengere enn for ferdsel. Bading må skje i rimelig avstand fra bebyggelse. Høyesterett kom i en dom fra 1998 til at allmennheten hadde rett til å ferdes, men ikke rett til å bade, på en strand 65 meter fra en helårsbolig.

Drikkevann og restriksjoner

I ferskvann og elver er det som hovedregel også tillatt å bade. Men restriksjoner kan fastsettes med hjemmel i drikkevannsforskriften. Vanlige drikkevannsbestemmelser er badeforbud (gjelder også hunder). Det er også gjerne en sone på 50 meter rundt vannet der det er forbudt å raste og telte. Ved algeoppblomstring kan det også innføres lokale badeforbud. Slike restriksjoner er av hensyn til badendes egen helse, og vedtas av kommunehelsetjenesten.

Nakenbading?

Det finnes ikke noe alminnelig lovforbud mot å bade eller sole seg naken. Men friluftslovens hensynsregel i § 11, samt vilkåret i § 8 om at man ikke skal være til ulempe for andre, tilsier at man benytter badetøy i områder der også andre befinner seg. Uanstendig adferd på offentlig sted er straffbart etter straffeloven § 201.

 

%d bloggere liker dette: