Årsmøte 2018

Innkalling til årsmøte torsdag 01.03.2018 kl 19.00

Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim

Saksliste:

Åpning av møtet

Årsmelding 2017

Regnskap 2017

Revisors bekreftelse

Arbeidsprogram 2018

Innkomne saker: 

Fastsetting av kontingent2018

Budsjett 2018

Valg

 

Hvis det er saker som ønskes behandlet på årsmøtet må de være meldt skriftlig til styret@roanhytteforening.no eller til styrets leder Liv Ingegerd Selfjord, Mellomila 60 B,
7018 Trondheim – innen 15. februar 2018.

 

Sakspapirer blir tilgjengelig på vår nettside www.roanhytteforening.no senest en uke før årsmøtet. Kontakt styret dersom du ønsker sakspapirer tilsendt i post.

Ev. fullmakt må leveres styret før årsmøtet starter. Hvert medlem kan stille med maksimalt to fullmakter. Se forøvrig våre vedtekter: http://roanhytteforening.no/om-oss/vedtekter/

 

Medlemsmøte:

Det blir i forbindelse med årsmøtet bli et medlemsmøte hvor Hanne L. Moe fra Statens Vegvesen holde foredrag om tuneller og veger i Roan kommune og omegn.

Enkel servering.

Velkommen!

– styret

%d bloggere liker dette: