Årets medlemstur med MS Osenfjord

Lørdag 3. august vil det bli båttur fra Bessaker til Skjervøya og Vingsand. Invitasjon med påmeldingsinformasjon vil bli sendt ut til medlemmene i løpet av juni.