Åpent informasjonsmøte om transportene av vindmøllekomponentene fra Montad til Roan.

Roan.kommune.no

Kulturstua i Åfjord, 22. mars 2018 kl. 19.00

Nå starter en ny fase i byggingen av den første vindparken i Fosenutbyggingen.
4. april går den første konvoien med vindmøllekomponenter på trailere fra Monstad til Roan.
Statkraft og Vestas inviterer derfor til:

Åpent informasjonsmøte i Kulturstua i Åfjord, 22. mars 2018 kl. 19.00 om transportene som vil bli gjennomført denne våren og sommeren.

Her vil planene for for transportene bli gjennomgått, hvordan sikkerheten vil bli ivaretatt og hvem de ulike aktørene som vil bidra er. Politiet vil også være tilstede og orientere om sin rolle. Det vil bli en enkel servering.

For mer informasjon om vindkraftutbyggingen – se www.fosenvind.no
 

%d bloggere liker dette: