AKTIVITETSKLUBB FOR BARN OG UNGE SOMMEREN 2012

Sommerklubben er et tilbud for barn og unge i Roan kommune fra 1.- 9.klasse. Den er åpen i ukene 26-27 og 28 fra mandag til og med torsdag. Målet med
Les alle historier om dette emnet »