Åfjord blir navnet på den nye kommunen av Roan og Åfjord

Regjeringen.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt forskrift for sammenslåingen av Roan og Åfjord kommuner. – Navnet på den nye kommunen blir Åfjord. Det har vært en krevende sak å avgjøre. Begge kommuner har vist til gode og saklige argumenter for sitt forslag. Samtidig har det vært viktig å lande en beslutning, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunene greide ikke selv å bli enige om hva de skal hete etter sammenslåingen. Roan ønsket at den nye kommunen skal hete Bjørnør, mens Åfjord ønsket å beholde Åfjord som kommunenavn.

Språkrådet har anbefalt Åfjord som det beste alternativet, men mener at Bjørnør også kan brukes. Språkrådet peker på at Bjørnør i dag også omfatter Osen kommune og er sterkt knyttet til kommunen.

Kommunal- og moderniseringsministeren inviterte kommunene til et møte for å høre deres innspill i saken. I etterkant av møtet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet at den nye kommunen skal hete Åfjord.

– Kommunene har kommet godt i gang med å bygge en ny kommune sammen. Når navn nå er avklart, kan kommunene gå videre i arbeidet med å utvikle kommunen og tjenestene til innbyggerne, sier Sanner.

Kommunene er enige om å bruke dagens kommunevåpen for Roan – tre terner på blå bunn – som kommunevåpen for den nye kommunen.

Navnet på den nye kommunen fastsettes formelt i forskrift. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ved kongelig resolusjon fått delegert myndigheten til å fastsette kommunenavn etter kommuneloven § 3. I tillegg til navnet på den nye kommunen fastsetter forskriften også antall kommunestyremedlemmer og enkelte andre regler som sammenslåingen krever.

%d bloggere liker dette: