6 færre kommunestyrer: like mange politikere

Fosna-Folket.no

NIVI analyses skisse til Fosen kommune vil ikke ha færre folkevalgte, selv om man går fra å være sju til en kommune på Fosen. ordførerne i Osen og Roan tror tankengangen kan ha noe for seg.

– Vi vil styrke lokaldemokratiet og opprettholde antallet folkevalgte selv om man går fra sju kommunestyrer til ett kommunestyre etter vår plan for Fosen kommune, sier Geir Vinsand i NIVI analyse.

Torsdag ble rapporten fra NIVI analyse, som er et nytt kunnskapsgrunnlag for Fosen kommune, offentliggjort.

Der skisserer Geir Vinsand og Magne Langset tanker og ideer for gjennomføringen til å bli en Fosen kommune, med en helt ny type kommunemodell.

«Under-kommunestyrer»

For å samle alle lokalpolitikerne for et felles møte den 27. april, fylles storparten av Store sal i Bjugn kulturhus med kommunestyrerepresentanter.

– Vi vil ikke ha færre lokalpolitikere selv om Fosen blir en kommune. Vårt forslag er at man har et felles kommunestyre, og så har «under-kommunestyrer», eller kommunedelsutvalg om man vil. De bør få ansvar for byggesaker, og utforming av den delen av kommunen representantene kommer fra, sier Vinsand.

– Tidligere hadde man sognekommuner under herredskommunene. Vi ser for oss noe liknende. De største byene i dag har bydelsutvalg. Jeg tror ikke man vil få til modeller med lokalstyrer innenfor en kommune om man går for det jeg kaller minimalist-sammenslåinger, der man ikke omorganiserer hele måten å bygge opp tjenestene og organiseringen i en kommune, sier kommune-eksperten.

Viktig med lokaldemokratiet

Roan-ordfører Einar Eian (H), sier hans umiddelbare reaksjon på rapporten er at en sammenslått kommune med et styrket lokaldemokrati virker spennende.

– Dette er interessante tanker. Jeg tror dette kan styrke oss i Roan. Jeg tror dette er bedre enn alternativet dersom man styrker lokaldemokratiet, sier han.

Riktig modell

Osen-ordfører John Einar Høvik (Ap) sier at dersom det er noen realitet i at man kan gjennomføre en modell der man får ansvar for vesentlige avgjørelser lokalt, at ens lik organisering vil være viktig for Osen. Han understreker at det gjeldende kommunestyrevedtaket er at Osen ønsker å fortsette med samme kommunegrenser som i dag.

– Vi må se om innbyggerne og de folkevalgte ønsker at Osen blir med og at det gagner Osen. På et vis virker dette som en riktig modell, der kommunedels-utvalg fremmer innstillinger til et hoved-kommunestyre i en del saker og kanskje tar beslutninger i andre, sier Høvik.

Forventer ikke intensjonsavtale.

Under offentliggjøringen av rapporten understreket Alf-Petter Tenfjord i Fylkesmannen for ordførerne og rådmennene, at Fylkesmannen ikke forventer at man ferdigstiller en fullstendig intensjonsavtale for Fosen kommune før Stortinget avgjør kommunestrukturen på Fosen før sommeren.

– Det må en politisk viljeserklæring til fra politikerne lokalt, sier Tenfjord om hva som skal til for at man kan ende opp med et annet alternativ en det som er foreslått for Stortinget.

I det foreliggende alternativet blir Åfjord og Roan slått sammen, Ørland og Bjugn blir en kommune, Indre Fosen vedtas formelt av Stortinget, og Osen beholder samme kommunegrenser som i dag.

Uklare forhandlinger

Det er uklart hva som skal til for at kommunene gir ens lik viljeserklæring om at man vil danne Fosen kommune, om det kan bli aktuelt å bruke tvang for å forene Fosen under en ordfører, eller hvilke mulige fylkeskommunale eller statlige oppgaver Stortinget kan være villige til å gi en ny Fosen kommune ansvar for.

Dermed kan det se ut til at eventuelle forhandlinger for å bli enige om en viljeserklæring for Fosen kommune på regionrådsmøte 16. mai, slik ordførerne tror blir nødvendig for å rekke Stortingsbehandlingen i juni, kan bli kompliserte.

%d bloggere liker dette: