2,5 prosent arbeidsledighet i Sør-Trøndelag

Nea Radio

Ved utgangen av juli er det 3 983 ledige i fylket. Det er en økning på 80 personer eller 2 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Av: Andreas Reitan 

Ledigheten for landet som helhet er på 2,8 prosent.
Til tross for en liten økning i ledigheten ligger Sør-Trøndelag godt under snittet for landet. Det er i den mannlige delen av befolkningen ledigheten har økt, mens tallene er stabile blant kvinner.  Det er en økning på 9 prosent i antallet arbeidssøkere som har vært uten arbeid i minst 26 uker. Samtidig ser vi at antallet i ordinære arbeidsrettede tiltak har gått ned med 74 personer, eller 19 prosent fra juli i fjor.  I Sør-Trøndelag er nå 323 personer tilsvarende 0,2 prosent av arbeidsstyrken, på et arbeidsrettet tiltak.

Økning i tilgangen på ledige stillinger

Hittil i år er det lyst ut 9 659 stillinger i fylket. Det er 341 flere stillinger enn i samme periode i fjor, en økning på 4 prosent. Antall utlyste stillinger er høyest innenfor helse, pleie og omsorg samt undervisning. Ser vi på endring i stillingstilgang er det en betydelig økning innenfor lederyrker, undervisning samt helse, pleie og omsorg, mens det innenfor industrien er en nedgang i utlyste stillinger på 24 prosent. Det er også nedgang i stillingstilgangen innenfor serviceyrker, ingeniør- og ikt-fag og akademiske yrker.

Lavest ledighet i Snillfjord

Ni kommuner i fylket har en ledighet på under 2 prosent. Lavest ledighet finner vi i Snillfjord med 0,8 prosent. Deretter følger Rennebu og Tydal med henholdsvis 1 og 1,1 prosent. Roan er kommunen med den høyeste ledigheten i juli (7,3 %), etterfulgt av Malvik (2,8 %). I Trondheim økte antallet ledige med 21 personer og arbeidsledigheten ligger nå på 2,6 prosent.

%d bloggere liker dette: