19 bruer i Fosen har alvorlige skader

Fosna-Folket.no

Av 170 bruer i Fosen som Statens vegvesen har vedlikeholdsansvar på, har 19 alvorlige skader.

Det viser en oversikt som VGhar utarbeidet.

Brutus

Avisa har fått innsyn i Vegvesenets brodatabase Brutus. Det er gjennomgått data om alle bruer på riks- og fylkesvei, til sammen 16.971 bruer. Med disse dataene som utgangspunkt har avisa besøkt 104 bruer i femten fylker.

I Fosen er det 170 bruer, hvorav 19 står oppført med alvorlige skader. Det understrekes at rapportene viser status for bruene på det tidspunktet VG fikk innsyn. Det understrekes  at informasjon om alvorlige skader er fra september, og skader kan ha blitt utbedret og nye kan ha blitt oppdaget siden da.

De fleste bruer skal ha en grundig hovedinspeksjon hvert femte år, og en mindre grundig enkelinspeksjon hvert år.

… 

Roan

I Roan har Statens vegvesen vedlikeholdsansvar for totalt 17 bruer. I rapportene har VG funnet én alvorlig skade på én bru i Roan:

Tverdalsbrua

Av totalt 17 bruer i Roan står 16 bruer med avvik på én eller begge inspeksjonstypene. Alle bruene har fått hovedinspeksjon innen fristen. 16 bruer har ikke fått enkelinspeksjon innen fristen…

%d bloggere liker dette: