Årsmøte i 2023 blir 20.april

Styret har satt dato for årsmøtet i 2023. Det blir avholdt i kantina på Optimera i Ingvald Ystgaards veg 23, 7047 Trondheim 20.april kl. 18.00. Innkalling blir sendt ut rundt 20.mars på e-post. Saker fra medlemmene skal være innsendt 14 dager før møtet. Sakspapirer blir lagt ut på hjemmesiden i god tid. Saker kan sendes inn til liv_selfjord@hotmail.com

Styret

Detaljreguleringsplan for Utrosjøen

Kommunen varsler om planarbeid for å legge til rette for bevaring og formidling av kulturminneverdiene på Roan bygdatun, samt allmenn bruk av området. Planen er et begrenset område ved Utro bygdetun, se kart. Se www.planogmiljo.no/utrosjoen og Åfjord kommunes hjemmeside. Merknader må komme før 21. april 2023. Folkemøte om planen fredag 24.03.23 kl 19:00 på Julie Næss-tunet.

Arealbruk i Åfjord kommune

Skjer det endringer i kommunen i ditt område? Det er igangsatt arbeid med ny arealplan (2024-36) i Åfjord kommune. Frist for innspill er 10. april. Se kommunens nettportal for informasjon. Eget informasjonsmøte holdes 30. mars kl 1900 på Å! aktivitetshus.