Vurderer salg på grunn av eiendomsskatt

Fosna-Folket.no

Tor Lothe har drevet Lothe Båtservice, båtslip og -verksted, på Rundberget ved Brandsfjorden i Roan siden 1990. Nå truer han med å legge ned virksomheten. 

I eiendomsannonsen som nå er lagt ut på finn.no, står følgende å lese:

«På grunn av høy eiendomsskatt i Roan kommune vurderes alt av utstyr/deler/varer og slippvogner/verkstedhall solgt. Utstyret selges ikke innad i Roan kommune. Det blir tatt en avgjørelse angående salg ca.15. april hvis eiendomsskatten ikke reduseres innen den tid.»

– Sender regninga til innbyggerne

– Kommunen har blitt skakkjørt gjennom flere år, og regninga sender de til innbyggerne. Jeg vil ikke kritisere hele dagens ledelse og kommunestyre, for de har tatt over et konkursbo, men det blir helt feil å løse det hele på denne måten, fortviler Tor Lothe.

– Eiendomskatten er det som har fått begeret til å flyte over?

– Ja, hele behandlingen i den forbindelse har vært under pari. Verdisettingen som er gjort holder ikke mål, da beløpene som settes er langt over reelle verdier. Roan har bestemt 7 promille for verk og bruk hvor andre kommuner i Fosen opererer med 2 – 3 promille. Jeg skal alltids klare å dekke opp dette, men signalet vi som sendes de næringsdrivende får en til å begynne å lure om man ønsker virksomhet i det hele tatt.

Vurderer å flytte

– Det gjør det vanskeligere å drive?

– Vi har i utgangspunktet strammere vilkår enn de som er mer bynært. Mens jeg har et varelager til en verdi av kanskje 700.000 – 800.000 kroner, så hadde jeg kanskje hatt behov for et varelager tilsvarende 10.000 kroner hvis jeg hadde drevet en annen plass.

– Du og familien flytter i verste fall?

– Jeg har arbeid utenfor kommunen nå, så det er en vurdering vi gjør oss, ja.

– Har levd over evne

Roan-ordfører Jan Helge Grydeland (Sp) sier de har hatt mange henvendelser denne uka i forbindelse med eiendomsskatten.

– Ingen i kommunestyret har noe ønske om å innføre eiendomsskatt, men ingen klarer heller ikke å komme opp med noen alternativer. Vi er en ROBEK-kommune (Register om betinget godkjenning og kontroll – et register over kommuner og fylkeskommuner som grunnet økonomisk ubalanse krever statlig godkjenning på låneopptak og investeringer som vil føre til langsiktige utgifter, red. anm.), og vi har ikke så mange måtene å komme i balanse.

– Roan er kommune som har levd over evne?

– Ja, det er en kommune som har levd over evne i alt for mange år, og prisen for det må nå betales.

– Håp?

– Tor Lothe vil avvente en endelig avgjørelse i påvente at noe vil bli gjort med eiendomsskatten. Vil det kunne skje?

– Nivået på eiendomsskatten er vedtatt og er ikke noe vi vil endre på. Grunnlaget på beregningene i de ulike tilfellene er imidlertid noe vi allerede er i gang med å se nærmere på. Der kan det bli endringer for en del, kan Jan Helge Grydeland trøste med.

Møte i dag

Eiendomsskatten opptar også Roan hytteforening. I dag onsdag skal den avholde sitt årsmøte på Quality Hotel Panorama på Tiller. I forbindelse med årsmøtet blir eiendomsskatt i Roan kommune en tema. Turid Knudsen, som er styremedlem i Norges hytteforbund, skal holde foredrag om eiendomsskatt. Ella Troning er sittende leder av Roan Hytteforening.

%d bloggere liker dette: