Vurderer nye vindmøller til de siste tre vindparkene

Fosenvind.no

Nye, mer effektive vindmøller er kommet på markedet siden Fosen Vind for to år siden besluttet å bygge ut. Mens de første 3,6 MW-turbinene snart er på vei til Roan vindpark, vurderer selskapet å benytte kraftigere 4,2 MW-turbiner i de tre siste vindparkene.

Den samlede installerte effekten i vindparkene på Fosen er planlagt til 1000 MW. Nå vurderer Fosen Vind om nye turbinmodeller som har kommet på markedet kan være aktuelle å benytte i de tre siste vindparkene.

Mer kraft med like mange vindmøller

Dersom turbinstørrelsen økes fra 3,6 MW til 4,2 MW i vindparkene på Harbaksfjellet, Kvenndalsfjellet og Geitfjellet, vil det kunne bety en økning på 60 MW totalt. Resultatet vil være økt kraftproduksjon, uten økte negative virkninger for miljø eller samfunn.

Dersom den aktuelle turbinmodellen tas i bruk gir det en økt installert effekt i den enkelte vindturbin. Det er imidlertid ikke aktuelt å øke antallet vindmøller i vindparkene.

Utbyggingen av vindparkene på Fosen og i Snillfjord strekker seg over mange år, og siden turbinteknologien er i en rivende utvikling er det naturlig å vurdere om dette kan komme til nytte i vindparkene på Fosen.

Ikke avgjort ennå

– Vi vurderer en effektoppgradering av vindparkene på Fosen. Det har vi gjort løpende siden vi fattet investeringsbeslutningen, men det er ikke tatt noen avgjørelse ennå, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind.

Før selskapet kan ta en beslutning må blant annet Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) innvilge søknader om endringer i installert effekt i anleggskonsesjonene for vindparkene på Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet.

%d bloggere liker dette: