Vraker lønnsomme milliardprosjekter

DN.no

Statkraft vraker vindkraft­prosjekter i Storbritannia som lå an til å bli klart mer lønnsomme enn vindkraften på Fosen. 

– Resultatet av skandaløs eierskapsstyring fra regjeringens side, sier Zero-leder Marius Holm.

– Dårlig nytt for klimaet og rett og slett en tragedie for fornybarsatsingen, mener WWF-leder Nina Jensen.

Klimaforkjemperne er nettopp kommet hjem fra klimaforhandlingene i Paris, og fortviler over Statkrafts beslutning om å droppe all satsing på vindkraft til havs.

Krevende

Vedtaket ble fattet av styret i Statkraft tirsdag som følge av at budsjettkameratene Høyre, Frp, KrF og Venstre i slutten av november reverserte beslutningen fra ifjor om å styrke egenkapitalen i Statkraft med fem milliarder kroner.

– Vi gjennomfører de investeringskuttene som er nødvendige, men konsekvensene er krevende, både for forretningsutviklingen, partnere og ansatte, sier Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.

Onsdag formiddag informerte han sine ansatte i Norge og Storbritannia om beslutningen. 100 ansatte i konsernet må finne andre oppgaver.

Ikke forsvarlig

– Vi skrinlegger nå investeringer i havvind. Ikke fordi de mangler utsikter til lønnsomhet, tvert imot er utsiktene svært gode, men fordi de er de mest kapitalkrevende. Det ville ikke være forsvarlig når vi ikke har en finansiell plattform til det, sier Rynning-Tønnesen.

I praksis dropper Statkraft investeringer to svært store prosjekter. Selskapet har allerede brukt 900 millioner kroner på å utrede disse to prosjektene, Triton Knoll og Doggerbank. Planen var at Statkraft skulle ha en andel på 25 prosent i begge prosjektene med samlede investeringer på rundt 350 milliarder kroner.

Mest lønnsomt

Statkraft-sjefen opplyser at Triton Knoll, som Statkraft utvikler sammen med tyske RWE, lå an til å bli et av de mest lønnsomme vindkraftprosjektene i Storbritannia, med sterk støtte fra britiske myndigheter, som vil ha havvind som en viktig del av den britiske energimiksen.

Det betyr at Statkraft dropper prosjekter som er langt mer lønnsomme enn utbyggingsplanene Statkraft hadde for Fosen, som ble skrinlagt i sommer fordi de ikke var lønnsomme (se undersak). Politikerne grep da inn og la til rette for å endre prosjektområdene, slik at det likevel kunne bli lønnsomt.

Større enn fossil

– I dag er investeringene i fornybar større enn alle investeringer i fossil energi. Havvind utgjør et enormt fremtidig marked vi gjerne skulle vært en del av, sier Rynning-Tønnesen.

– I stedet kan det bli Oljefondet som nå får investere i havvind, som finansiell investor?

– Ja, det er bra at Oljefondet nå ønsker å kunne investere i infrastruktur. Vi ønsker lykke til. Vi hadde ikke problemer med å få investorer med på prosjekter, men må ha tilstrekkelig egenkapital for å kunne gå inn.

Skjelte ikke

Budsjettkameratene hadde ikke noen formening om hvilke konsekvenser det ville få, da de i slutten av november besluttet å ta tilbake fem milliarder i utbytte som de ifjor ble enige om at Statkraft skulle få beholde, ifølge Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten.

– Vi skjelte ikke til Statkrafts investeringsplaner da vi besluttet å regulere utbyttet fra Statkraft. Om det de nå gjør er mer eller mindre enn en kunne vente, har jeg ikke noen synspunkter på. Jeg tar det til etterretning, og tror Statkraft fortsatt er istand til å investere i mange gode prosjekter, sier Flåtten.

Oslo: – Realistisk, men ikke sikkert, sier Christian Rynning-Tønnesen om utsiktene til utbygging på Fosen.

Statkraft skal ta stilling til det som kan bli Norges eneste storstilte vindkraftprosjekt innen utgangen av mars.

– Per i dag håper vi at vi kan få Fosen fullt ut lønnsom, sier konsernsjefen.

Næringsminister Monica Mæland ble rasende da Statkraft i sommer besluttet å droppe utbygging på Fosen og i Snilfjord i Trøndelag fordi utsikter til svært lave priser på kraft og elsertifikater gjorde prosjektet ulønnsomt.

Etter å ha lagt en ny kabal, med en større utbygging nord for Trondheimsfjorden og andre eierfordelinger i underprosjektene, ser regne­stykket nå ganske annerledes ut, bekrefter Rynning-Tønnesen.

Han anslår at prosjektet nå vil koste drøyt ti milliarder kroner, der Statkraft vil sitte i førersetet med 50,1 prosent, mens partnerne Trønder Energi skal ha fem-ti prosent og et konsortium ledet av Credit Suisse skal ha resten. I tillegg skal Statnett bygge nett for rundt fem milliarder kroner.

%d bloggere liker dette: