Vindprosjektet er positivt for Rennebu

Opdalingen.no

Ordfører i Rennebu, Ola Øie, håper vindprosjektet på Fosen gir flere arbeidsplasser til kommunen.

Ordfører i Rennebu kommune, Ola Øie, er svært tilfreds med at TrønderEnergi har besluttet å investere store summer i vindkraftutbygging på Fosen. Ordføreren både håper og tror at satsingen også vil komme Rennebu til gode.

– En vekst innenfor TrønderEnergi sitt operatørskap av kraftverk, vil styrke dagens arbeidsplasser og legge til rette for nye, også i vår kommune, sier Øie.

Styres fra Berkåk

TrønderEnergi skal være ansvarlige for drift og vedlikehold av Roan Vindkraftverk. Utbyggingen vil styrke selskapets sin tilstedeværelse i Roan kommune. men ordføreren tror Rennebu vil nyte godt av satsingen. TrønderEnergi overvåker og styrer alle sine kraftverk fra produksjonssentralen på Berkåk, og ordføreren tror også at Rennebu vil nyte godt av utbyggingen på Fosen.

– Jeg ser jo på Rennebu som et kraftsentrum i regionen, og dette prosjektet vil være med på å skape utvikling og innovasjon fra fjord til fjell, og ikke minst er dette etter min mening et meget godt bidrag til utviklingen av utnyttelsen av grønn energi, sier han.

Det er voldsomme summer som nå investeres i ulike prosjekt i regionen. Vindkraftutbyggingen alene vil kreve en investering på anslagsvis 11 milliarder kroner, og tar vi med E6-utbyggingen, foreløpig beregnet til 18 milliarder, og investeringene ved hovedflyplassen på Ørland, estimert til over 50 milliarder kroner, vil disse tre prosjektene fordre en investering i infrastrukturen i regionen som nærmer seg formidable 100 milliarder kroner.

Ordfører på hugget
Ola Øie liker å tenke offensivt, og han unnslår seg ikke for å gå på frierferd til både TrønderEnergi og andre bedrifter som eventuelt trenger mere plass.

–Her i Rennebu har vi godt med plass til en eventuell ekspansjon av TrønderEnergi/KVO og andre. Selskapet er et godt eksempel på en bedrift som er god på utvikling av eksisterende arbeidsplasser. Vi vet også hva det vil si å være vertskommune for en større kraftutbygging gjennom erfaringene fra utbygging og senere drift av Kraftverkene i Orkla. FosenVind og satsingen på vindkraft vil gi store muligheter for hele regionen i anleggsfasen, mener ordfører Ola Øie i Rennebu.

%d bloggere liker dette: