Vindkraft er kostbar kraftproduksjon

Adressa.no

Vindkraftutbyggingen i Trøndelag gir betydelige inntekter i kommunene der vindturbinene skal bygges.

Samtidig fører den til konflikter med reindriftsnæringen, og mye uberørt natur blir ødelagt. Samfunnet betaler dermed en svært høy pris for kraft som vi kunne skaffet oss på mer skånsomme måter.

Det har vært en tung høst for reindriftssamene i Trøndelag. I august fikk de beskjed om at de tapte saken i skjønnsretten om vindkraftanlegget på Storheia i Åfjord. Utbyggingen som er kalt et av de største inngrepene i trøndersk natur siden istiden, går dermed sin gang.

Tirsdag kom olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) til Selbu for å fortelle at departementet sier ja til vindkraft på Stokkfjellet. Utbyggingen der er mindre enn i Åfjord, men investeringen blir på 900 millioner kroner.

Hvis Trønderenergi finner ut at prosjektet blir lønnsomt og starter utbyggingen, vil det bli økonomisk gunstig for Selbu. Det blir stor aktivitet i anleggsperioden, og kommunen kan få tre, fire permanente arbeidsplasser når driften kommer i gang. I Åfjord blir de økonomiske ringvirkninger av vindkraften enda større.

LES OGSÅ: NHO-sjefen var på vindparkomvisning i Roan

Vi setter pris på initiativ som skaper større aktivitet i distriktene. Vindkraft i uberørt natur, som i Åfjord og Selbu, har likevel så store ulemper at det er et problematisk satsingsområde. Utbyggingene medfører kostnader som det er vanskelig å sette en prislapp på. Uberørte naturområder vil bli ødelagt for alltid, og prosjektene skader reindriftsnæringen. Dermed oppstår det enda flere konflikter mellom storsamfunnet og den samiske befolkningen i Midt-Norge.

Vi har tidligere påpekt på lederplass at vindkraftutbygginger ikke først og fremst kan anses som klimatiltak. Ofte er de ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme, og det er heller ikke behov for økt kraftproduksjon i Norge i dag. Vi produserer mer enn vi bruker og eksporterer så mye strøm at det tilsvarer en firedel av det private forbruket.

Vindkraft er først og fremst industriutbygging, og nye prosjekter må vurderes som det. Norge trenger en ny energipolitikk der vi får klarere retningslinjer for hvor mye vindkraft vi trenger og hvor anleggene skal bygges.

%d bloggere liker dette: