Ville få til fast dekke her – ble nedstemt

Fosna-Folket.no

– Det er nå på tide med fast dekke på fylkesveien mellom Roan sentrum og Utro og en oppgradering av en rekke andre fylkesveier i Trøndelag  

Det framholdt fylkestingspolitikerne Lill Harriet Sandaune (Frp) og Pål Sæther Eiden (H) før siste samling i fylkestinget. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ville bruke mer penger på fylkesveier i Trøndelag. De mener fylkesveiene har lidd under dårlig vedlikehold og manglende politiske prioriteringer i mange år.

– Vi må henge med

Det kommer tydelig frem nå under vårløsningen og innbyggere over hele fylket opplever humpete og trafikkfarlige strekninger på vei til både skole, hjem og arbeid, blir videre framholdt fra de tre partiene.

– Det pågår mye spennende virksomhet over hele Fosen som vil gi distriktsutvikling og mange nye arbeidsplasser i årene som kommer, sier Lill Harriet Sandaune.

– Må ta mye mer ansvar

Sandaune mener at fylkeskommunen som veieier må ta mye mer ansvar for å sørge for at innbyggere og næringsliv har en trygg vei å ferdes på.

– Én av de strekningene som bør prioriteres er mellom Utro og Roan sentrum. Vi vet at det skal bygges og satses mye nord på Fosen og da må vi henge med å sørge for at det legges til rette for at lokalsamfunn kan blomstre og folk arbeide og bo over hele fylket, sier hun.

– Må våge å prioritere

Pål Sæther Eiden, Høyres gruppeleder i fylkestinget, mener Arbeiderpartiet ikke har tatt nødvendig ansvar for veivedlikeholdet i mange år.

– Skal fylkesveiene få den standarden folk fortjener, må politikerne våge å prioritere å bevilge midler til dette. I vårt forslag viste vi at det er fullt mulig, samtidig som fylkeskommunen ivaretar sine øvrige oppgaver.

Nedstemt

Det var i forbindelse med revidert budsjett 2018 og mindreforbruk på flere tjenesteområder i 2017, at Eiden fremmet fellesforslaget i fylkestinget om å bruke blant annet av disse midlene på fylkesveiene. Det ble imidlertid nedstemt.

– Nå ble det hele skjøvet ut til samlingen i juni, hvilket vil si at ikke vil bli noe løft i år. Med Ap i ledelsen tror jeg minimalt vil skje på denne fronten, sier misfornøyd Pål Sæther Eiden til Fosna-Folket.

– Vi mener det er viktigere å prioritere trafikksikkerheten på fylkesveiene, fremfor å sette av alt i fond, sier Eiden.

%d bloggere liker dette: