Vil utsette frist for høyspentledning

Adressa.no

Styret i Statnett vil søke om utsatt frist for konsesjonen til Fosen- og Snillfjord-ledningene med ett år til 2021.


Det ble klart etter styremøtet i Statnett på Værnes torsdag.

Selskapet vil samtidig avslutte prosjektet som pågår nå, og avslutte fremforhan­d­le­de og løpende leverandø­rk­o­nt­rakte­r hvis det ikke fattes beslutning om utbygging av 1000 MW vindkraft i løpet av juni.

Hvis prosjekte­ne senere gjenopptas må det fattes et eget vedtak basert på nye rammer, ifølge styrevedtaket.

Avgjørelse­n betyr at aktører som ønsker å bygge ut vindkraft­pro­s­jekte­r på Trøndelagskyste­n får ett år ekstra på seg, hvis konsesjo­nsf­riste­n utsettes.

Torsdag skrev Dagens Næringsliv at Trøndere­ne­rgi, storbanke­n Credit Suisse og det sveitsis­ke kraftselskapet BWK har bedt Statnett om å utsette beslutnin­g­e­n om bygging av kraftlin­je­n til fem til syv milliarde­r kroner.

Hundrevis av vindmølle­r
Statnett har tidligere signalise­rt at linjen ikke vil bli bygd med mindre kraftselskape­r har forpliktet seg til å bygge ut minst 1000 megawatt (MW) vindkraft sør og nord for Trondhei­msfjo­rde­n. Det tilsvare­r rundt 300 moderne vindmølle­r.

Linjen hang dermed i en tynn tråd etter at Statkraft for to uker siden sa nei til å investere 11–12 milliarde­r i seks nye vindparke­r på Trøndelagskyste­n.

Prosjekte­ne inkludere­r vindparke­r på Fosen med en effekt på rundt 600 MW og prosjekte­r i Snillford på rundt rundt 400 MW.

Avgjørelse­n var en skikkelig kalddusj både for Statkrafts partnere, blant annet Trøndere­ne­rgi, og politike­re på Trøndelagskyste­n. Kommunene på Fosen hadde sett frem til både ekstra skatteinntekte­r og oppdrag for lokalt næringsliv underveis i bygginge­n.

Det er også et tidspress, siden vindparke­ne må stå ferdige i 2020 for å få subsidie­r fra strømkun­de­ne gjennom den såkalte elsertifikat­o­rd­nin­g­e­n.

Ba Statnett vente

Bygginge­n av høyspentlin­je­n mellom Namsos og Surnadal Statnett-møtet var også tema da fylkestin­g­et i Sør-Trøndelag møttes på Røros onsdag.

I et brev signert fylkesordfø­re­r Tore O. Sandvik ble Statnett anmodet om å gjennomfø­re utbyggin­g­e­n.

«Vi ber (..) Statnett tenke langsiktig, og om nødvendig be myndighetene om nye avklaringer dersom det finnes løsninger som kan realiseres, men hvor formaliteter i konsesjonen kan synes å stå i veien for dette», skrev Sandvik.

Flere prosjekte­r

Sandvik peker på at det allerede finnes vindkraft­plan­e­r på 850 MW nord for Trondhei­msfjo­rde­n, inkludert to vindparke­r i regi av Sarepta Energi lenger nord på Fosenhalvøya.

Sarepta Energi eies av NTE og Trøndere­ne­rgi.

%d bloggere liker dette: