Vil redusere antall politidistrikt til 12

Fosna-Folket.no

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) bekreftet at antall politidistrikt skal reduseres fra 27 til 12 på en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Vi har kommet frem til en løsning som sikrer et mer effektivt og tilgjengelig politi. Reformen vil også styrke arbeidet med forebygging, etterforskning og beredskap i politiet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i en pressemelding.

Kampen om hvilke lensmannskontor som skal bestå vil etter alt å dømme prege debatten fremover. Fosen består per i dag av totalt tre lensmannsdistrikt. Rissa, Åfjord, Ørland og Bjugn er allerede slått sammen til Fosen lensmannsdistrikt, mens Osen og Roan tilhører Bjørnør lensmannsdistrikt. Leksvik er en del av Leksvik- og Inderøy lensmannsdistrikt.

– Tredagers lensmannskontor ikke avgjørende

Statsråd Anundsen sa på pressekonferansen tirsdag kveld at det ikke er satt noe tak på antall lensmannskontor i Norge. I politianalysen ble det fremlagt et anslag på 210 polititjenestesteder. Anundsen sa på pressekonferansen at dette er for lavt, men at antallet lensmannskontor skal reduseres.

– Det er satt noen krav i forhold til lensmannskontor. Minst 90 prosent av innbyggerne i et politidistrikt skal ha maksimum 45 minutters kjøretur til nærmeste polititjenestested, sa Frp-politikeren via NRKs direktesending.

Han påpekte videre at det ikke er antall kontorer som er avgjørende for politiets beredskap.

– At man har et lensmannskontor som er åpent tre dager i uka er ikke avgjørende for at befolkningen i området skal føle seg trygge. Det er operativt politi, overvåkning og beredskap som er viktig, sa Anundsen.

Nord- og Sør-Trøndelag fylker er i dag organisert i to politidistrikt. På det nye politikartet vil hele Trøndelag være et politidistrikt.

Bjørnørs fremtid

Bjørnør-lensmann Tor Flasnes mener det er viktig at lensmannskontoret, som et kontaktsted mellom politiet og publikum blir opprettholdt i utkantene.

– Det er en del steder i Trøndelag hvor det er forholdsvis kort vei mellom lensmannskontorene, mens det i utkantene kan være relativt lang vei mellom hvert kontor. Dersom lensmannskontoret i Osen og Roan blir lagt ned, vil det bli lang vei for innbyggerne til nærmeste lensmannskontor, sier han.

Flasnes regner med at debatten om fremtidens lensmannsdistrikt vil ta til på høsten.

– Først skal det ansettes ny politimester for det nye politidistriktet. Deretter skal den nye politimesteren og ledelsen i politidistriktet starte arbeidet med å se på grensene for lensmannsdistriktene og hvilke kontor som skal bestå. Her får nok lensmenn, politiansatte og lokalpolitikere komme med sin mening, anslår Bjørnør-lensmannen.

– Foran i løypa

Lensmann Rune Halvorsen i Fosen lensmannsdistrikt regner med at arbeidet med strukturen på fremtidens lensmannsdistrikt ikke vil ta til før i 2017.

– Jeg vet ikke dette sikkert, men først skal Sør- og Nord-Trøndelag politidistrikt slås sammen. Det er mye arbeid knyttet til dette. Grensene mellom lensmannsdistriktene blir fase to, og jeg tror ikke man begynner å se på dette før i 2017, sier han.

Halvorsen påpeker at man på Fosen allerede har gjort en jobb med å slå sammen lensmannskontor. Rissa, Åfjord, Bjugn og Ørland ble samlet til Fosen lensmannsdistrikt i 2011. Hovedkontoret ligger på Brekstad, men det er fremdeles kontorer både i Rissa og i Åfjord.

– Vi har nok ligget litt i forkant i forhold til politireformen. Samtidig må vi være inneforstått med at det vil bli endringer når Sør- og Nord-Trøndelag politidistrikt slås sammen. Vi er nok ikke fredet. I dag er Fosen delt i to mellom Nord- og Sør-Trøndelag politidistrikt. Bjørnør samt Leksvik- og Inderøy lensmannsdistrikt hører til Nord-Trøndelag, mens Fosen lensmannsdistrikt tilhører Sør-Trøndelag. Det vil bli enklere når vi er et distrikt, mener Halvorsen.

Krav til publikumsservice i politireformen:

  • Tjenestestedene tar imot anmeldelser, søknader og andre henvendelser, og gir veiledning til publikum om politiets tjenestetilbud. Ved anmeldte forhold iverksettes eventuell etterforskning snarest mulig.
  • Tjenestestedene skal ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor kontortid, minst én dag i uken.
  • Minst 90 % av innbyggerne i hvert distrikt har maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested.
  • 95 % av alle anropene til 112 skal være besvart innen 20 sekunder på landsbasis.
%d bloggere liker dette: