Vil innføre avgift

Ørland, Bjugn, Åfjord, Osen og Roan er del av Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK). Nettverket krever en ordning hvor kommunene får kompensert for