Vil ha folkemøte om kommunesammenslåing

Fosna-Folket.no

I løpet av november vil Bjugn kommune trolig invitere folkemøte om den mulige sammenslåinga med Åfjord. Hvorvidt det også vil bli avholdt folkeavstemming er foreløpig ikke avgjort.

Det var med et overveldende flertall at politikerne i kommunestyret i Bjugn slo fast at de ønsket å gå videre med en sammenslåing med Åfjord i slutten av september. Før jul vil imidlertid også innbyggerne få muligheten til å si hva de mener i et folkemøte.

– Unaturlig

– I løpet av november ønsker vi å få til folkemøte eller informasjonsmøte om prosessen vi har gående, sier ordfører Ogne Undertun (Ap).

Det er fortsatt ikke avgjort om eller hvordan innbyggerne i Bjugn skal involveres ytterligere, enten gjennom undersøkelser eller folkeavstemming.

– Nei, det vet jeg ikke enda. Men flere har luftet at det vil være unaturlig med nok en folkeavstemming. Jeg har fått kommentarer på at det er de folkevalgte som må ta ansvar og fatte en beslutning nå.

Ingen endring

– Men dette har vi ikke hatt en formell diskusjon om, og det er helt sikkert innbyggere som mener at vi bør ha en folkeavstemming, sier ordføreren.

Ifølge Undertun er det foreløpig lite nytt om den mulige sammenslåinga.

– Nei, det har ikke vært noe særlig framdrift siden begge kommunestyrer fattet sine vedtak. Jeg vet at Åfjord og Roan har hatt et møte i midten av oktober, men det var kun mellom de to, forteller ordføreren, og sier at han ikke har fått signaler fra Roan som tyder på politikerne har endret mening.

Begrenset mulighet

Kommunestyret i Roan takket som kjent nei til dialog om sammenslåing med Bjugn ved to anledninger. Det er nå på åfjordingenes «oppgave» å overbevise Roan om å ta del i konstellasjonen.

– Åfjord har tatt det ansvaret ettersom de også har vedtak om sammenslåing med Roan. Vi i Bjugn har i over et halvt år vært tydelig på at vi ønsker å være opptatt av Roan, eksempelvis når det gjelder prioriteringer av samferdselsprosjekter i intensjonsavtalen. Det er begrenset hva mer vi får gjort når Roan har takket nei til samtaler, sier ordføreren.

Kommunene har frist til 1. januar 2017 til å fatte sine endelige vedtak om sammenslåing.

%d bloggere liker dette: