– Vil gi oppsving for lokalt næringsliv

NRK.no
Vindparkene og kraftlinja som planlegges på Fosen vil bety mer arbeid og gode inntekter for det lokale næringslivet, mener energiselskapet Sarepta.

– Det er i tre hovedkategorier vi vil gjøre innkjøp dersom vi setter i gang bygging av vindparker på Fosen, sier Anne Strømmen Lycke, styreleder i Sarepta Energi AS.

– Det dreier seg om selve vindturbinene, grunnarbeid og elektriske anlegg.

Trøndersk fornybarsatsing
Sarepta Energi AS ble oppretta i 2005. TrønderEnergi og NTE eier halvparten hver.

Fredag fikk de konsesjon for å bygge ut vindmøller i Roan, på Frøya og på Sørmarkfjellet i Osen og Flatanger.

Selskapet har tidligere fått konsesjon til å bygge vindmøller i Vikna og på Harbaksfjellet i Åfjord. Disse utbyggingene vil også inngå i storprosjektet som olje- og energiminister Ola Borten Moe presenterte fredag.

Regjeringa har vedtatt å bygge 30 mil kraftlinje fra Surnadal til Namsos over Fosen.

Dermed kan vindkraftverk langs hele kyststrekningen levere strøm tilsvarende tre ganger Trondheims forbruk til hele landet, sa olje- og energiminister Ola Borten Moe til NRK fredag.

Drypper på lokale virksomheter
– Erfaringene fra Ormen lange-utbygginga i Møre- og Romsdal viste at mye av investeringene ble gjort hos lokale virksomheter, sier Anne Strømmen Lycke i Sarepta Energi AS.

Men det er ennå langt fram til elektrikere og gravemaskinførere på Fosen kan vente på telefon fra vindkraftutbyggerne.

– Nå skal vi sette i gang markedsundersøkelser og analyser for å finne ut om prosjektet er lønnsomt, sier Lycke.

Det har skjedd mye både med teknologien bak vindturbinene, i kraftmarkedet og med prisene på varer og tjenester, siden Sarepta sendte inn konsesjonssøknaden til NVE for om lag fem år siden.

Før selskapet bestemmer seg for om de skal bruke konsesjonen og bygge ut vindparkene, må de finne ut om de kommer til å tjene penger på det.

– Vi regner jo med at det kommer til å være lønnsomt, vi har tross alt brukt veldig mye tid og penger på søknader og utredninger, sier Lycke.

Bygginga av vindmøllene vil tidligst starte i 2018, når Statnett har fått opp kraftlinja som skal gå fra Surnadal til Namsos.

%d bloggere liker dette: