Vil gå på oppgaven med krum hals

Fosna-Folket

–Vi kommer til å gå på oppgaven med sikring av veger i Sør-Trøndelag med krum hals, sier Karin Bjørkhaug. Dette skal komme Roan til gode.

Samferdselspolitikeren fra Kristelig Folkeparti var forleden i møte med utsendinger fra Roan kommune. Bjørkhaug er leder for samferdselskomiteen i fylket. I møtet klargjorde partene sitt syn på vegforholdene i Roan. Bjørkhaug opplevde møtet og dialogen med delegasjonen som konstruktiv. Varaordfører i Roan, Randi Brodersen Andersen, sitter også igjen med et positivt inntrykk. Hun mener de har fått gehør for sin sak.

Staten

Midlene som skal gå til ras- og skredsikring av veg er statlige. Fylkeskommunene er imidlertid med på å prioritere hvilke vegstrekninger som skal prioriteres i hvert fylke. Sikringstiltakene legges inn i handlingsprogrammet for perioden 2014 til 2017. Den neste nasjonale transportplana vil gjelde fra 2014 til og med 2023. Fylkeskommunenes frist for å utarbeide forslag til fordeling av planleggingsrammene i handlingsplana er 20. desember i år. Samferdselskomiteen har møter denne uka.

Panser

Det er kjent at operatøren av skoleruter i Roan har hatt busser med stålforsterkede tak. I dag er det ATB som har drifta av skolerutene, og bussene deres er ikke sikret på denne måten. Det er fra operatørens side tidligere blitt hevdet at forsterkede tak gir falsk trygghet, og at en mener at det eneste holdbare på sikt er rassikring.

Varaordfører Randi Brodersen Andersen i Roan kan imidlertid fortelle at de har fått dokumentert at to millimeters ståltak er inntil ti ganger sterkere en aluminium. Dette har de lagt fram for fylkespolitikerne, og de har fått gjennom slag for at det er et godt avbøtende tiltak mot isnedfall og mindre steiner.

Tipstelefon

– Da vi snakket med delegasjonen fra Roan fikk vi vite at de ønsker kjøretøy med forsterket tak for å begrense skader i samband med mindre steinsprang, sier Bjørkhaug. Hun beretter videre at kommunen har opprettet en tipstelefon der folk kan ringe inn og rapportere nestenulykker og hendelser langs vegen. –Det er viktig å dokumentere dette og vi håper at folk benytter seg av dette, sier Bjørkhaug. Hun mener det styrker Roans sak at de har samlet seg om alternativer til utbedring av vegnettet.

Andersen sier kommunen også har bedt om at de rasfarlige strekningene i Roan skal gås over av geologer. Dette har de foreløpig ikke fått gjennomslag for. Av de tre strekningene er Bergfjorden tatt inn i tiltaksplana. I tillegg ønsker roansbyggen at Hellfjorden og Beskelandsfjorden skal tas med.

%d bloggere liker dette: