– Vi vil velge et navn som kan være mest mulig samlende

Fosna Folket +

Åfjord og Roan blir ikke enige om kommunenavn. Nå er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som avgjør saken.