VI TRENGER FRIVILLIGE TIL MERKING AV TURSTIER!

Roan kommune er i gang med merking av noen turstier i kommunen. Ta kontakt hvis du kan bidra med litt dugnadshjelp

I første omgang er det merking av gammel ferdselsvei mellom Einarsdalen og Roan som skal merkes ferdig.

Arbeidet ble igangsatt høsten 2016 og skal etter planen være ferdig våren 2017.

Arbeidet vil bestå i å transportere (bære) en del merkesmateriell som f.eks. stolper, retningskilt m.m. samt litt nødvendig rydding der dette er nødvendig. Dette gjelder for området fra Einarsdalen (fra den nye vindmølleveien) og opp mot Volia.

Interesserte kan ta kontakt med Roan kommune v/ Joar Hauknes, tlf. 72 51 00 19 eller mobil 415 61 122 for nærmere opplysninger.

Det vil sannsynligvis bli behov for dugnadshjelp til merking i forb. med nye turstiprosjekter som det søkes om våren 2017 og som kan bli igangsatt sommeren / høsten 2017.

%d bloggere liker dette: