– Vi kan ikke fortsette å ha det så rasfarlig

NRK.no

Kråkøy slakteri hadde et omsetningstap på cirka to millioner da fylkesvei 14 ble stengt. Ordfører i Roan er redd for hva som kan skje neste gang det går ras, og mener arbeidet med en sikker vei må komme i gang snarest.

Tidligere i desember ble veien stengt i ei uke på grunn av steinras, og 200 mennesker ble isolert. Dette er ikke første gangen dette har skjedd på fylkesvei 14.

– Det er steinsprang i hvert fall ukentlig, og veien har vært stengt flere ganger de siste tre årene.

Så langt har ingen blitt skadd i rasene, men ordføreren er bekymret.

– Det har gått bra, og vi har løst persontrafikken med båt, men det er ingen god løsning. Vi frykter at noen skal bli direkte rammet av ras. Det er absolutt en fare. ​

Kan ikke vente

Roan kommune er lovt 5 millioner kroner av fylkeskommunen for å finne en alternativ løsning på fylkesvei 14.

Dette er egentlig planlagt mellom 2018-2019, men nå håper Eian at pengene kommer tidligere.

– Vi kan ikke vente så lenge. Dette er ikke midler som er planlagt for å utbedre veien, det er for å prosjektere en alternativ løsning. Jeg vil ha i gang et forprosjekt nå, sier han.

Han mener tunnel er den beste løsningen.

– Vi får se hvilke muligheter vi har, men å sikre berget her fullt ut går ikke.

– Tror du fylkeskommunen følger opp og gir dere midler raskere?

– Det tror jeg. Jeg har inntrykk av at fylkespolitikere og Statens vegvesen skjønner at noe må skje, sier Eian.

Omsetningstap på to millioner

Kråkøy slakteri holder til innenfor den rasutsatte veien, og når veien ble stengt tidligere denne måneden måtte slakteriet permittere 55 ansatte i to arbeidsuker.

– Det er absolutt ikke bra. Det er ei hjørnesteinsbedrift i kommunen, og det er svært viktig for bedrifta å ha sikkerhet for å få levert varene sine, sier Eian.

Daglig leder ved lakseslakteriet, Roger Sørgård, forteller at stengingen førte til et omsetningstap på cirka to millioner kroner.

– Vi har håpet på en bedre vei i mange år, men med tanke på trafikkgrunnlaget stiller vi ikke først i køen når de vurderer hvor det skal bygges veier.

– Dere er en hjørnesteinbedrift i kommunen, hva ville det betydd for Roan hvis dere ikke hadde vært her?

– Alle som jobber ved Kråkøy slakteri bor i Roan, og det er ikke andre arbeidsplasser å få i Roan, så det hadde vært litt krise. Mildt sagt, sier Sørgård.

%d bloggere liker dette: