VENSTRES PÅL FARSTAD PÅ BESØK I ROAN

Roan.kommune.no

Pål Farstad (V) fra næringskomiteen på Stortinget var 16.09.14 på kommunalt besøk i Roan, til sammen ca. 2 timer.

Tema var politisk og uforpliktende samtale om lokalt næringsliv, muligheter og utfordringer. Fra kommunens side ble det først orientert grovt om bedriftene i Roan kommune og deres utfordringer og muligheter. Ut over dette ble det satt fokus på samferdsel i form av våre veier og rasutsatte strekninger som vi som bor her daglig føler på. I stikkord ble det nevnt smale veier med dårlig framkommelighet spesielt for større biler og i vinterhalvåret. Mye av veiene er også samtidig daglig skolevei. At det på Roan også er «blindvei» ble understreket. Det samme ble de delene av våre veier som er rasutsatt. Manglende rutegående samferdsel på sjøen ble også tatt opp – for eksempel hurtigbåtforbindelse på Fosen. Det ble også tid til et bedriftsbesøk. Denne gangen på Kråkøy Slakteri der det ble orientert om det nye lukkede ventemerdsystemet bedriften er i ferd med å bygge og ta i bruk.

%d bloggere liker dette: