Velforeningers klagekompetanse

Viktig avgjørelse av Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen har sagt ja til at en velforening har rettslig klageinteresse i en sak der velforeningen har påklaget kommunens bompengeavgjørelse.

Det var Midtre Syndin hytteeierforening som organiserer i overkant av 100 hytteeiere i Midtre Syndin i Vestre Slidre kommune som vant frem i en klagesak til Sivilombudsmannen.

Les mer på nettsiden til Norges hytteforbund >>>

%d bloggere liker dette: