Vedtok lavere eiendomsskatt på boliger

Fosna-Folket.no
Roan formannskap vedtok torsdag eiendomsskatt på sju promille for verker og bruk samt fire promille for boliger.

Rådmann Roy Bjarne Hemmingsen innstilte på å ha eiendomsskatt på sju promille også for boliger.

– Det ville gitt kommunen en inntekt på 2,5 millioner kroner årlig. Når politikerne vedtar å redusere eiendomsskatten for boliger til fire promille, får vi 1,4 millioner kroner i inntekt årlig, forklarer han.

I formannskapsmøtet torsdag ble rådmannens innstilling samt politikernes forslag til endringer enstemmig vedtatt.

Stram økonomi
Roan kommune har for tiden stram økonomi. Kommunen er på Robek-lista, men rådmann Hemmingsen regner med at Roan strykes fra lista i løpet av 2015 grunnet uventede inntekter gjennom grønne sertifikater i oppdrettsnæringa. Han påpeker imidlertid at de uventede inntektene ikke er nok til å friskmelde kommunens økonomi. Hemmingsen sier at kommunens økonomi vil være svært stram så lenge dagens aktivitetsnivå opprettholdes.

«Det er også et faktum at kommunens låneandel er svært høy, og en ekstraordinær økonomisk «hestekur» er noe vi må igjennom til vi eventuelt mottar inntekter fra en utbygging av Fosen vindpark», skriver rådmannen i saksframlegget.

%d bloggere liker dette: