Vedtok at det skal lages plan for å sikre kulturminnene

Fosna-Folket.no

Roan kommunestyre vedtok enstemmig på sitt siste møte at det skal lages en kulturminneplan for kommunen.

Riksantikvaren har bidratt med 100.000 kroner for at planen skal bli realisert.

Kystkultur, landbruk og samisk

I innledningen til planprogrammet står blant annet følgende å lese:

«Roan kommune har vært egen kommune siden 1892. Tidligere var kommunen en del av Bjørnør herred, Roan var på mange måter hovedsoknet med sete for prest og lensmann. Roan kirke var hovedkirka, i 1702 stod den store steinkirka ferdig.

Roan kommune er en liten kystkommune og kulturminnene er preget av kystkultur og landbruk. I tillegg finnes enkelte samiske kulturminner. Kommunen har ingen plan for registering og forvaltning av de kulturminnene som finnes. Det er ønskelig at eksisterende kulturminner registreres og tas vare på for framtida.»

Arbeidsgruppe

Roan kommune har nedsatt ei arbeidsgruppe. Den består av Trygve Rullestad, Unni Wiik, Paul Arne Sørgård og Kari Helmersen. Rullestad og Wiik er begge oppnevnt av Roan kommunestyre, mens Sørgård og Helmersen representerer administrasjonen i Roan kommune.

I tillegg at man ser at vil det blir behov for ekstern konsulenthjelp, er det også planlagt å holde folkemøter.

Planlegger vedtak i august

Planprogrammet har vært ute på høring, uten at noen har kommet med noen innvendinger.  

Følgende framdrift ble vedtatt av kommunestyret:

Januar 2017: Oppstart arbeid kulturminneplan

Jan – mai 2017: Kartlegge eksisterende kulturminner

Mai 2017: Prioritere innhold i planen

Juni 2017: Legge fram plan til behandling/ut på høring

August 2017: Vedta planen politisk

%d bloggere liker dette: