Usikker fremtid for skolebygget

Fosna-Folket.no

På mandag begynner 21 elever fra Vik–Bessaker skole sin nye hverdag på Brandsfjord skole. Situasjonen for skolebygningen i Bessaker, der bare barnehagen nå er igjen, forblir inntil videre uavklart. Men hadde Roan-ordfører Einar Eian (H) fått det som han ønsket, ville man foretatt en sammenslåing også med Sør-Roan skole, og endt med bare én skole i hele kommunen.

De 21 elevene fra Vik–Bessaker skole, som bare har vært barneskole, får en skolevei på rundt 14 kilometer hver vei. Det er gjort forandringer på skolebygningen i Brandsfjord, der det forrige år var 27 elever fordelt på både barne- og ungdomstrinnet, for å kunne huse de nye elevene fra Vik–Bessaker.  

Inge kjøpere foreløpig

I Roan kommunestyre stemte elleve for og fem imot nedleggelse av Vik–Bessaker skole. Høyre, KrF og Ap var for, Sp delt, mens Venstre stemte samlet imot.

Vedtaket som det ble flertall for sier også at skolebygningen skal selges, men ifølge Roan-ordfører Einar Eian (H) har ingen interessenter meldt seg ennå.

– Vi ønsker kontakt med lokale lag eller organisasjoner som kan ha interesse for å overta bygningen.

Skolen ble bygd tidlig på 80-tallet.

Hva med barnehagen?

Vik–Bessaker skole har også rommet Vik–Bessaker barnehage. Inntil videre forblir barnehagestrukturen i kommunen uforandret, og barnehagen holder seg i samme lokale. Nevnte vedtak i kommunestyret sier at barnehagen skal leie av byggets nye eiere, når de nå enn dukker opp.  

– Jeg ser vanskelig for meg at man finner noe annet velegnet lokale, sier ordfører Eian.

Samtidig vedtok kommunestyret at man skal utrede en mulig flytting av barnehagen til Brandsfjord, der det også er barnehage fra før.

Vil sentralisere ytterligere

Nedleggelsen av Bessaker–Vik skole har vakt sterke reaksjoner i lokalsamfunnet. Ikke desto mindre sier Einar Eian at han gjerne også ser Brandsfjord skole sammenslått med Sør-Roan skole.

– Politisk er det interesse for å ha bare én skole i kommunen. Avstandene i kombinasjon med den dårlige standarden på en del av veiene, gjør imidlertid at dette ikke er gjennomførbart med det første. Hadde veiene blitt tilstrekkelig utbedret, skulle vi begynt å vurdere seriøst mulighetene for å ha bare én skole.

Det er rundt 28 kilometer fra Brandsfjord skole til Sør-Roan skole, som med 41 elever fordelt på barne- og ungdomstrinnet i fjor, er den største skolen i kommunen. Hvor en eventuell skole for hele kommunen skulle vært lokalisert, vil ikke Eian svare noe bestemt på.

– Men vi måtte vel antagelig ha bygd noe nytt, med en sentral plassering.

%d bloggere liker dette: