Ungdom samlet til seminar om reform

Fosna-Folket.no

Forleden møttes ungdom fra Åfjord og Roan til workshop om kommunereformen.

For politikerne i Åfjord har dert hele tida vært om å gjøre å engasjere ungdommen i samband med kommunereformen. Det ble gjort ved å arrangere to samlinger. Arrangør var Åfjord kommune, mens UE Trøndelag stod for innholdet.

Første dag var det workshop med elevene ved Åfjord Videregående Skole, i Åfjordhallen. Cirka 150 elever. Opplegget var i regi Ungt Entreprenørskap Trøndelag, som tok for seg aktuelle spørsmål om det å bo i en kommune.

Drøftinger

Hva er viktig for dagens ungdom, og hvordan ønsker de at sin fremtidige kommune skal se ut? Samt innspill på prosessen med kommunereform. Temaene ble tatt opp muntlig og ved hjelp av videofremvisning. Deretter drøftet i grupper og besvart ved hjelp av penn, papir og mobiltelefoner såkalt kahoot. Innspillene fra dagen ble til slutt høytidelig overrakt til ordfører Vibeke Stjern.

Tilbakemeldinger

Andre dag var det samling med 10. klassingene i Åfjord og Roan, på Å Misjonshus. Omkring 60 elever fikk gå gjennom samme opplegg.

Nedenfor er utdrag fra de hyppigste tilbakemeldingene fra ungdommene, fra dagen med videregående. De fleste fra Åfjord, men også fra andre kommuner.

Elevsvarene

Det første spørsmålet elevene skulle svare på var: Hva betyr kommunen for deg?

Stikkordene her var: Trygghet, samhold, identitet, oppvekst og eldreomsorg og videregående skole.

På spørsmål om hva som kan gjøres for at din kommune kan bli enda bedre å bo i, var de samstemte. De vil ha bedre veier, flere bussruter og basseng.

Hva vil være viktig for den enkelte om ti år?

Her var gode helsetjenester, gode skoler og barnehager, arbeidsplasser og trygghet noe som ble framhevet.

Nedsida

Men er ikke elevene bekymra for, eller redd for å miste noe ved en kommunesammenslåing? Ja, det er de. Kommunenavnet vil de beholde. En er redd de minste plassene ikke blir prioritert. Folk flytter til sentrum, grunnskolen i Roan er de redd for å miste. Noen frykter de må betale gjelda til Roan. De redde det blir brukt mindre penger på den nåværende kommunen og at rutebusstilbudet blir enda dårligere.

Oppsida

Det mangler ikke på gode grunner til å slå sammen nabokommunene. Gode grunner for sammenslåing er: Flere innbyggere, bedre tjenester i Roan, bedre økonomi, mer mangfold, samhold, mer folk og flere meninger. De blir Norges største vindktraftkommune og nye ideer for vekstgrunnlag.

Fem gode grunner mot sammenslåing er: Navneskifte, nedprioritering av Roan, vanskeligheter å få sentrumsnær hybel, vanskeligere å bli hørt, lang vei til sentrum og færre offentlige arbeidsplasser.

Ungdomsskolen

Innspillene fra elevene fra tiendeklassene i Åfjord og Roan peker i noenlunde samme lei.

På spørsmålet om hva betyr kommunen betyr for den enkelte i dag har de klart svar. Kommunen byr på bra miljø, fellesskap, trygghet, folk og naur blir tatt vare på.

De ungdomsskoleelevene setter pris på er: Godt miljø, roansdagene, sentrum, idrettsmiljø, at det er moderne, har bra helsevesen og er trygt.

Miljøtiltak

Hva vil så avgangselevene i Roan og Åfjord gjøres for at kommunen deres skal bli enda bedre å bo i? Her svarer de at de vil ha basseng, innendørs fotballhall, park, bedre veier og tilflytting.

Om ti år er ungdomsskoleelevene midt i tjueåra. Da trur de at de at trygg og fin kommune å komme tilbake til, mange butikker, skole og barnehage, jobbtilbud, læremuligheter for barn og familie vil være viktigst.

Mister

Også ungdomsskoleelevene er bekymra for, eller redd for å miste noe ved sammenslåing. De frykter å miste skolene, at den ene gamle kommunen styrer den andre (Roan styrer Åfjord, og motsatt), miste kommunenavnet og de frykter for økonomien.

Når de ble bedt om finne fem grunner som taler for sammenslåing, kam de på mer enn det.  Mer folk, større sjanse for basseng, mer penger, større arealer, tilskudd for sammenslåing og flere fritidstilbud var blant forslagene.

Innsigelser  

Imidlertid bød det heller ikke på problemer å finne grunner som taler mot heller. Navnet, Roan har stort lån, å miste ordføreren, stor gjeld på Bessaker, nedleggelse av barnehager og skoler var grunner som ble nevnt.

Hva mener ungdommene kan gjøres for å skape fellesskap i en ny sammenslått kommune? Bedre veier mellom Roan-Åfjord er et tiltak. Felles skidager eller skoledager på Momyrstua, bedre busstilbud, festival, felles idrettsdag, Åfjord-Roansdager, Utopiadag og Momyrfest var blant forslagene her.

Involvering

Ellers svarte ungdommene at de ønsker helst å involveres via sosiale medier og spørreundersøkelser. De har hørt litt om reformen fra før, men vil gjerne ha mer informasjon.  De mener det er viktig at ungdom og innbyggere blir spurt hva de mener om kommunereformen.

%d bloggere liker dette: