Under halvparten handler klær og sko i egen kommune

Fosna-Folket.no

Under halvparten handler klær og sko i egen kommune
47 prosent av de spurte svarer at sko- og kleshandelen skjer i hjemkommunen.

NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggeranalyse om tilhørlighet og veivalg for Fosen-kommunene. Dette på oppdrag fra Fosen regionråd.

Totalt 2000 fosninger i de syv kommunene har blitt spurt. Ett av punktene var serviceatferd.

Flesteparten handler i egen kommune

Når det kommer til større innkjøp av dagligvarer går det fram at flesteparten handler i egen kommune. Over 90 prosent av de spurte i Bjugn, Ørland, Åfjord og Rissa svarer at handelen skjer i hjemkommunen. I resterende kommuner handler rundt 75 prosent i egen kommune.

«Tallene for de lokale bostedsområdene viser betydelig større variasjon. Setervika i Osen er sterkt koplet mot Namsos, mens resten av kommunen er like mye vendt mot Steinkjer som mot Namsos. I Roan er særlig Brandsfjorden sterkt orientert mot Åfjorden. I Vanvikan i Leksvik kommune svarer 31 prosent at de gjør større innkjøp av dagligvarer i Rissa», heter det i rapporten.

Over halvparten handler klær og sko utenfor kommunen

Innkjøpene av klær, sko og annet utstyr til personlig bruk eller til bolig gjøres i større grad i andre kommuner. 47 prosent svarer at de handler i egen kommune.

«Setervika i Osen er sterkt koplet mot Namsos, mens resten av Osen kommune forholder både til Namsos og Steinkjer, med Steinkjer hakket foran som handelssted. Majoriteten av innbyggerne i Brandsfjorden i Roan gjør innkjøp av klær, sko og annet utstyr i Åfjord. I Bjugn er Ervika handelsmessig sterkere koplet opp mot Brekstad enn mot Botngård for denne typen varer og i Vanvikan svarer nær 70 prosent at slik handel foregår i Trondheim».

%d bloggere liker dette: