Tror Fylkesmannen vil gå for to Fosen-kommuner

Fosna-Folket.no

Kommuneekspert Geir Vinsand tror Fylkesmannen fredag vil foreslå en todeling av Fosen.

– Indre- og Ytre Fosen. Det er det mest naturlige. Rissa og Leksvik som én kommune, og Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan som én kommune, sier han.

– Åpenbart

Vinsand jobber som utreder i Nivi analyse og har lang erfaring med kommunestruktur. Han har tidligere vært tydelig på at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kommer til å foreslå Bjugn og Ørland i samme kommune. Bjugn og Åfjord sin pågående prosess rokker ikke ved Vinsands standpunkt.

– Ørland og Bjugn må være den mest åpenbare sammenslåingen i hele Midt-Norge. Jeg føler meg nær 100 prosent sikker på at Fylkesmannen fredag vil foreslå Ørland og Bjugn i samme kommune. Det ville vært helt merkelig om Ørland skulle få være en enslig ren flyplasskommune for seg selv, mener Vinsand.

– Kortsiktig minimum

Mediepågangen er stor når Fosna-Folket tar kontakt med Vinsand torsdag kveld. Eksperten har også spådd hva han tror blir den fremtidige kommunestrukturen i Trøndelag overfor Adressa.no.

– Jeg forventer at Fylkesmannen foreslår åtte- til ti kommuner i Sør-Trøndelag, derav maks to på Fosen, sier Vinsand.

På spørsmål fra Fosna-Folket, svarer imidlertid eksperten at en tredeling av Fosen heller ikke er utelukket.

– Det vil i så fall være det kortsiktige minimum. Altså Ørland og Bjugn som én kommune, Rissa og Leksvik som én og Roan og Åfjord som én. Men jeg forventer at Fylkesmannen også sier noe om et langsiktig mål, og der kan det ikke være noen tvil om at én kommune på Fosen er det riktige, mener Vinsand.

Travel stortingsmelding

I én trekommuneløsning på Fosen, mener Vinsand at Åfjord og Roan blir for lite.

– Den sammenslåingen oppfyller ikke reformens mål. Det blir jo en kommune med 4200 innbyggere. Det er etter min mening ikke en fremtidig bærekraftig kommune, sier han.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag legger fredag klokken 10.30 fram sin tilrådning til ny kommunestruktur i fylket. Rådet blir deretter sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Departementet får det svært travelt med å få ferdig tidenes strukturmelding, påpeker Vinsand.

For dersom strukturmeldingen, som vil inneholde forslag til fremtidig kommune- og regionstruktur i Norge, skal behandles i Stortinget før sommeren neste år, bør den være ferdig før påske.

Hva gjør Stortinget?

Vinsand er spent på stortingsbehandlingen neste år.

– En del av sammenslåingene som blir foreslått i stortingsmeldingen, er kanskje ikke tilstrekkelig utredet. Det er en utredningsplikt, og en sammenslåing er ikke noe man bare gjør fordi det ser bra ut. Ørland og Bjugn er utredet fra før og er åpenbart fornuftig, sier utrederen.

Vinsand påpeker også at et alternativ kan være å restarte hele reformen og legge nye prinsipper til grunn.

%d bloggere liker dette: