Tre kommunenavn med videre

Fosna-Folket.no

Navnegruppa til Åfjord og Roan kommune har tatt ut tre navn blant de innsendte forslagene som de tar med seg i arbeidet. – Vi fikk gjort det vi skulle gjøre, sier ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern.

Det kom inn mange forslag. Forslag har kommet via e-post, muntlig, på Facebook og gjennom klassetimer på skoler. Gruppa har plukket ut sine favoritter blant mellom 25 og 30 innsendte forslag. Møtet mandag handlet om å finne inntil fire forslag. De landet på tre.

– Vi har vedtatt å gå videre med tre navn: Åfjord, Nord-Fosen og Bjørnør, forklarer Stjern.

Spørreundersøkelse

Gruppa består av navnekomiteene i hver kommune, med fem personer hver. De gir faglige innspill. Navnekomiteene samles til navnegruppa, der ordførerne også deltar. Vibeke Stjern er leder av navnegruppa. Leder av navnekomiteen til Åfjord er Terje By. I Roan er det Elbjørn Harsvik.

Fra tirsdag til søndag skal 300 innbyggere i Åfjord og 200 i Roan ringes opp for meningsmåling. Der vil de få rangere de tre forslagene. Navnegruppa vil gå gjennom svarene neste onsdag. Deretter innstiller de til fellesnemnda, som igjen innstiller til kommunestyrene 26. oktober.

Roans våpen

Innad i navnegruppa er en langt på vei enig om at en ønsker kommunevåpenet til Roan på den nye kommunen. Det er ikke endelig vedtatt, da den formelle innstillingen gjøres neste gang.

Det er også brei enighet i gruppa om at Roan sitt våpen er finere enn Åfjord sitt. Tre terner kan også symbolisere de gamle kommunene Åfjord, Stoksund og Roan.

– Symbolikken her synes vi er fin, sier Stjern.

En god del innspill fra innbyggerne har for øvrig ytret ønske om kommunevåpenet til Roan og navnet Åfjord, for å ivareta det gamle og binde dem sammen.

Folkets røst

De tre navnene som ble valgt, er dem innbyggerne har gitt flest innspill på. Navnet Fosen ble valgt bort med en gang.

– Vi har fått noen signaler om at det ikke var aktuelt, sier Stjern.

Deretter ble det en diskusjon omkring Bjørnør, sia flere i Osen sterkt fraråder dette. Navnegruppa valgte å trosse Osens ønske om å stryke forslaget.

– Flere fra Roan ville at det skulle bli med i det videre arbeidet. Likevel tar vi med oss merknadene fra Osen, sier Stjern.

%d bloggere liker dette: